Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)

neogobius_kessleri_hf4945

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/neogobius_kessleri1sk.html

Introdukcia

Do stredoeurópskych vôd bol býčko hlavatý introdukovaný pravdepodobne antropicky. Predpokladaný spôsob šírenia druhu je prostredníctvom trupov lodí, ktoré môže využívať ako svoj biotop.
Predstavuje agresívny a teritoriálny druh ryby s dobrou reprodukčnou schopnosťou a prispôsobivosťou. Na území strednej Európy vytláča iných zástupcov ichtyofauny žijúcich na dne vodných tokov ako sú hrúzy a pĺže.

Popis

Drobná rybka (4,5 až 7 cm), pestré sfarbenie so zelenavými a červenými tónmi. Má pretiahnuté telo zakončené drobnou Pohlavnú dospelosť dosahuje v druhom roku života. Obdobie neresu prebieha od marca do mája. Dorastá do veľkosti 5 – 20 cm (max. 22). Dožíva sa približne 5. Dosahuje hmotnosť okolo 80 g. Telo valcovité, hlava výrazne veľká sploštená. Na chrbte má dve chrbtové plutvy. Chvostová plutva oválna, análna približne rovnako dlhá ako druhá chrbtová plutva. Brušné plutvy sú zrastené do jedného brušného disku. Prsné plutvy má mohutné vejárovité so zreteľne vyvinutými stopkami.

Areál

Pôvodné rozšírenie: brakické vody prítokov Čierneho mora, delta Dunaja, delta Dnepra, delta Dnestra, severné pobrežie Kaspického mora. V roku 2000 bol ulovený v nemeckej časti Dunaja. Na slovenskom úseku Dunaja prvýkrát zaznamenaný v Dunaji roku 1997 a v Čiernej vode v roku 2002.

Biotop

Druh obýva brakické, aj sladkovodné biotopy so skalnatým dnom v príbrežnej zóne.

Spôsob života

Býčko hlavatý je bentický druh ryby. Preferuje prúdivé úseky vodných tokov, kde sa na skalnatom podklade udržiava prostredníctvom brušného disku. Neresí sa do dutín na dne vodných biotopov v dávkach. Jedná sa o ikry ochraňujúci druh. Na novo osídlených lokalitách prevažujú v populácii samce. Ako náhle sa populácia ustáli, dominantnými sa stávajú samice. Je schopný prežívať krátke obdobie (rádovo hodiny) mimo vodného prostredia.

Potrava

Všežravec. Preferuje živočíšnu potravu, napr. kôrovce, vodný zmyz a jeho larvy. Prejavuje sa uňho kanibalizmus.

Informácia o druhu býčko hlavatý – na stiahnutie