Pozorne si prečítajte inštrukcie:

Do systému rýchleho varovania sa nahlasujú výskyty inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie. Cieľom je, aby sa údaj o ich výskyte na území Slovenska čím skôr zaznamenal a dostal ku kompetentným orgánom, aby sa zabezpečila účinná a skorá eradikácia v prípade nových výskytov, aby sa druhy vo väčšom rozsahu nerozšírili na území Slovenska.

Zoznam druhov, ktoré je možné cez tento systém nahlasovať sa vyberajú z ponuky.  Druhy, ktoré majú na konci latinského názvu (v zátvorke) veľké tlačené písmeno „N“ (napr. Andropogon virginicusN), sú druhy, pri ktorých zatiaľ neevidujeme výskyt na území Slovenska. Informácie o zaznamenanom výskyte týchto druhov sú preto veľmi potrebné.

Pri nahlásení výskytu je nevyhnutné vyplniť všetky požadované údaje, aby bolo možné jednoznačne identifikovať výskyt, overiť ho a pristúpiť k účinným opatreniam.