Pozorne si prečítajte inštrukcie:

Do systému rýchleho varovania sa nahlasujú výskyty inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie. Cieľom je, aby sa údaj o ich výskyte na území Slovenska čím skôr zaznamenal a dostal ku kompetentným orgánom, aby sa zabezpečila účinná a skorá eradikácia v prípade nových výskytov, aby sa druhy vo väčšom rozsahu nerozšírili na území Slovenska. Týmto spôsobom je možné nahlasovať napr. aj podozrenie na výskyt sršňa ázijského.

Druhy, ktoré je možné cez tento systém nahlasovať, sa vyberajú z ponuky. Cez predmetný systém rýchleho varovania sa nenahlasujú invázne druhy zaradené v národnom zozname inváznych druhov (nariadenie vlády č. 449/2019 Z. z.).  Druhy, ktoré majú na konci latinského názvu (v zátvorke) veľké tlačené písmeno „N“ (napr. Andropogon virginicusN), sú druhy, pri ktorých zatiaľ neevidujeme výskyt na území Slovenska. Informácie o zaznamenanom výskyte týchto druhov sú preto veľmi potrebné.

Pri nahlásení výskytu je nevyhnutné vyplniť všetky požadované údaje, aby bolo možné jednoznačne identifikovať výskyt, overiť ho a pristúpiť k účinným opatreniam.