Býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus)

neogobius_gymnotrachelus_hf5643

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/neogobius_gymnotrachelus1cs.html

Introdukcia

Do vnútrozemia Európy sa dostal prirodzenou cestou – migráciou proti prúdu vodných tokov.

Popis

Pohlavnú dospelosť dosahuje v druhom roku života. Obdobie neresu prebieha od apríla do júna. Dorastá do veľkosti 12 až 15 cm (max. 16). Dožíva sa približne 5 rokov.

Areál

Jeho pôvodný areál výskytu je v Čiernom, Azovskom a Kaspickom mori. Na našom území je invazívny v rieke Dunaj. V roku 2010 bol zaznamenaný i na rieke Rýn.

Biotop

Vyskytuje v pobrežných vodách a piesčinách morských biotopov, tiež v brakickej a sladkej vode. Preferuje úseky s piesčitým a bahnitým dnom so zárastom vodnej vegetácie.

Spôsob života

Jedná sa o bentický druh ryby obývajúci spodnú polovicu vodného stĺpca. Darí sa mu pri tepote v rozmedzí 4 – 20 °C. Neres prebieha v dávkach. Býčko nahotemenný je ikry ochraňujúci druh.

Potrava

Všežravec. Živý sa najmä malými organizmami dna (bentosom), rovnako poterom rýb.

Informácia o druhu býčko nahotemenný – na stiahnutie