Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis)

neogobius_fluviatilis_hf4368

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/neogobius_fluviatilis1sk.html

Introdukcia

Do vnútrozemia Európy sa dostal prirodzenou cestou. Expanzia býčka piesočného nie je tak výrazná ako u ostatných druhov inváznych rýb.

Popis

Pohlavnú dospelosť dosahuje v druhom roku života. Obdobie neresu prebieha od apríla do júla. Dorastá do veľkosti 15 až 18 cm (max. 25). Dožíva sa približne 5 rokov.

Areál

Jeho pôvodný areál výskytu je v Čiernom, Azovskom a Marmarskom mori. Odtiaľ sa invazívne rozšíril do povodia Dunaja. Od roku 1970 je masívne rozšírený na Balatone. Od roku 1997 je evidovaný v centrálnej časti rieky Visla v Poľsku. V súčasnosti sa rozširuje na hornom toku Dunaja. Z územia Slovenska je býčko piesočný známy od roku 2001, kedy bol zaznamenaný v ústí Hrona do Dunaja.

Biotop

Druh prosperuje v sladkovodných aj morských biotopoch. Obýva predovšetkým pobrežné plytčiny. Preferuje lokality so zárastom vodných rastlín a piesčitý alebo bahnitý substrát dna do ktorého sa zvykne zahrabávať.

Spôsob života

Jedná sa o bentický druh ryby obývajúci spodnú polovicu vodného stĺpca. Darí sa mu pri tepote v rozmedzí 4 – 20 °C. Neresí sa pri teplote vyššej ako 13°C. Výter prebieha v dávkach. Býčko piesočný je ikry ochraňujúci druh.

Potrava

Živočíšna. Živí sa najmä mäkkýšmi, kôrovcami, rybími ikrami i ich poterom, tiež larvami hmyzu.

Informácia o druhu býčko piesočný – na stiahnutie