Korytnačka maľovaná (Chrysemys picta)

Chrysemys_picta_dorsalis_(aka)

Zdroj fotografie: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Chrysemys_picta_dorsalis_(aka).jpg

Introdukcia

– zámerný prenos ľuďmi
– teraristika, z chovov prenikla do voľnej prírody
Dovoz do Európskej únie a držba poddruhu korytnačka maľovaná bola zakázaná aj v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES).

Popis

Dorastá do veľkosti 25 cm, samce sú menšie, ale viac sfarbené. Majú hladký a plochý karapax (chrbát), ktorý má červené a žlté sfarbenie na čiernom alebo zelenočiernom pozadí, u niektorých je okraj panciera sfarbený do červena, na chrbte majú červený pruh alebo žlté či červené pásiky na krku.

Príklady možnej variability kresby panciera u jednotlivých poddruhov korytnačky maľovanej.

Zdroj fotografií: http://sk.wikipedia.org/wiki/Korytna%C4%8Dka_ma%C4%BEovan%C3%A1

Chrysemys picta picta 
Painted-Turtle-1_YoungB1_Eastern_painted_turtle_underside
Chrysemys picta marginata
A2_Midland_painted_turtleB2_Midland_painted_turtle_underside
Chrysemys picta dorsalis
A3_Southern_painted_turtleB3_Southern_painted_turtle_underside
Chrysemys picta bellii

A4_Western_painted_turtleB4_Western_painted_turtle_underside

Areál

Je najrozšírenejším druhom severoamerickej vodnej korytnačky. Obýva pomaly tečúce vody od južnej Kanady po štáty Louisiana a severné Mexiko. Známe sú 4 poddruhy C. picta belli, C. picta picta, C. picta marginata a C. picta dorsalis.

Biotop

Sladkovodný druh korytnačky. Žije v jazerách, rybníkoch a pomaly tečúcich potokoch a riekach s bahnitým dnom a hustým rastlinstvom bohatým na vodný hmyz a ryby.

Spôsob života

Samica môže znášať tri znášky vajec za rok. Kladie 4 – 20 oválnych vajec na konci jari a začiatkom leta (máj až jún), ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy. Mladé korytnačky sú takmer výhradne mäsožravé, všežravcami sa stávajú až postupne ako rastú. Samec dospieva v 3 rokoch, samica až v 7 rokoch. Počas zimy hibernuje zahrabaná v bahne na dne tokov. Dožíva sa až 55 rokov.

Potrava

Všežravá, potravu si aktívne vyhľadá počas dňa, v noci spí na dne. Živí sa vodnou vegetáciou a rozmanitými vodnými živočíchmi, od hmyzu, kôrovcov až po ryby, vrátane ich vajíčok.

Informácia o druhu korytnačka maľovaná – na stiahnutie