Pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus)

gasterosteus_aculeatus_hd2089

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/gasterosteus_aculeatus1cs.html

Introdukcia

Vysadená začiatkom 20. storočia najmä v okolí Prahy. Na jej rozšírení sa podieľali najmä akvaristi, vďaka jej vysokej odolnosti.

Popis

Drobná rybka (4,5 až 7 cm), pestré sfarbenie so zelenavými a červenými tónmi. Má pretiahnuté telo zakončené drobnou chvostovou plutvou, hlava je veľká pretiahnutá s výrazným okom a s veľkými ústami. Pred chrbtovou plutvou má tri tŕne.

Areál

Rozľahlý areálom výskytu zahŕňa skoro celé severné mierne pásmo. Vyskytuje sa v Európe, veľkej časti Ázie od Turecka až po Kóreu a žije i v značnej časti Severnej Ameriky.

Biotop

Prevažne stojaté vody – priekopy, tône, rybníčky.

Spôsob života

Žije prevažne pri dne alebo v pobrežnej zóne. Jedince rýchlo pohlavne dospievajú, vďaka čomu sa dokážu rýchlo namnožiť.

Potrava

Ich hlavnou potravou sú drobné vodné organizmy, najmä planktón a larvy pakomárov.

Informácia o druhu pichľavka siná – na stiahnutie