Slizovec iberský (Arion lusitanicus)

Obr.1 Slizovec ibersky2 - foto Cejka

Zdroj fotografie: http://malbull.blogspot.sk/2007/09/bezdomovci-s-tykadlami.html

Introdukcia

Začal sa rozširovať po Európe asi pred 30 rokmi, „cestujúc“ vo forme vajíčok v pôde rastlín v kvetináči. Tento spôsob je dodnes hlavným zdrojom zavlečenia. Vyskytuje sa na celom území Slovenska. Nemáprirodzeného nepriateľa.

Popis

Druh z triedy ulitníkov, čeľaď slizovce, bez ulity. Dorastá do dĺžky asi 12 cm. Sfarbenie môže mať v oranžových a hnedých odtieňoch, niekedy so sivastým alebo olivovým nádychom. Dýchací otvor sa nachádza v prednej polovici štítu na jeho spodnom okraji (na rozdiel od slizniakov a slizniačikov, ktorí majú dýchací otvor v zadnej polovici štítu).

Areál

Druh pochádza z Pyrenejského poloostrova, odkiaľ sa rozšíril do celej Európy až na Island. U nás bol zistený v roku 1992 a prakticky sa vyskytuje na celom území Slovenska.

Biotop

Druh obýva otvorené biotopy, záhrady, najhojnejší je na druhotných stanovištiach.

Spôsob života

Je to hermafrodit. Nemá prirodzeného nepriateľa, preto sa rýchlo množí a dokáže sa veľmi rýchlo šíriť.

Potrava

Všežravý invázny druh mäkkýša, je agresívnejší ako slovenské slizovce, ktoré napáda a žerie. V záhrade sa vo veľkej miere podieľajú na likvidácii zelených listov rastlín a ich plodov, spôsobujú straty na úrode.

Informácia o druhu slizovec iberský – na stiahnutie