Acacia saligna (syn. Acacia cyanophylla) – akácia

Rad: Fabales
Čeľaď: Fabaceae

Zaradenie – invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie 

1817px-acacia_april_2015-3

 

 

896px-acacia_march_2008-2Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_saligna

Opis druhu

Ide o nižší strom dorastajúci do výšky 2 – 6 (maximálne 8) metrov, s husto a široko rozkonárenými, previsnutými konármi. Vytvára husté porasty. Listy sú sperené, zložené z drobných oválnych lístkov, ktoré vyrastajú z plochej rozšírenej stopky, ktorá často preberá funkciu asimilačného aparátu (tzv. fylódium). Má kopijovitý tvar nepravého listu, s dĺžkou do 25 cm. Na báze fylódií vyrastajú koncom zimy (skoro na jar) žlté súkvetia guľovitého tvaru. Plodom je struk s oválnymi tmavými semenami.

Pôvod

Druh pochádza z juhovýchodnej Austrálie. Do Európy bol dovezený ako okrasná drevina, ktorá sa neskôr pre nízke nároky na podmienky prostredia začala šíriť najmä v krajinách okolo Stredozemného mora.

Ekológia

Je nenáročný na podmienky, rastie na narušených pôdach s malým množstvom živín, napr. v okolí novopostavených ciest, ale aj v okolí vodných plôch, na piesčitých a skalnatých lokalitách.

Jeho semená rozširujú mravce, ktoré si ich ukladajú do svojich mravenísk. Narušením pôdy sa dostávajú na povrch, kde pomerne rýchlo klíčia. Semená sa šíria  aj vodou.  Mladé jedince rýchlo rastú (aj viac ako meter za rok). V okolí dospelého stromu sa vytvára aj množstvo koreňových výmladkov, ktoré vytvárajú husté porasty.

Druh nie je schopný tolerovať dlhšie obdobie mrazov, resp. s poklesom teploty pod – 4 °C.

Rozšírenie v SR

Na území Slovenska zatiaľ nie je evidovaný.

Metódy odstraňovania

Najdôležitejšia je prevencia a rýchle zistenie výskytu druhu, kým sa nevytvoria husté porasty. Pri mladých jedincoch je možné využiť ručné vytrhávanie. Staršie jedince je potrebné vypíliť čo najnižšie pri zemi a reznú plochu ošetriť herbicídnym prípravkom.

 Je možné použiť aj chemický postrek na listy alebo tzv. injekčnú metódu, pri ktorej sa aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu registrovaný prípravok na ochranu rastlín (herbicíd). Šikmo dole sa do kmeňa vyvŕta dierka, alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou, do ktorého sa vstreknú 2 ml koncentrovaného herbicídu. Záseky, resp. vyvŕtanie do kmeňa je potrebné spraviť po obvode celého kmeňa. Takto ošetrené jedince sa po uschnutí môžu vypíliť.