Húska štíhla/Egyptská hus (Alopochen aegyptiacus)

huska-stihla-xxx2z8h4048mw

Fotodokumentácia: http://www.naturfoto.cz/huska-stihla-fotografie_sk-13794.html

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Druh sa pôvodne šíril zámerným prenosom ľuďmi. Do Európy sa dostala prvýkrát ako ozdobný exemplár pre chovateľov, do zoologických záhrad a do mestských parkov (chov okrasných vtákov). Z chovov druh prenikol do voľnej prírody najmä v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Dánsku, Poľsku a východnom Anglicku, kde bol vyhlásený v roku 2009 za škodcu.

Je známa hybridizácia druhu s ostatnými druhmi husí a kačíc. Húska štíhla je schopná mimoriadne silne konkurovať domácim druhom v oblasti potravy ako aj areálu hniezdenia. Ak sa vyskytuje vo veľkom počte spôsobuje eutrofizáciu vôd a šírenie chorôb.

 Popis

Druh je svetlohnedý až sivý, s výraznou hnedočervenou (gaštanovou) značkou okolo očí, krku (podoba goliera), na časti krídel a pod inak čiernym chvostom. Hus je dlhá 63 – 73 cm, bez výrazného farebného rozlíšenia pohlaví, samec je o niečo väčší.

Areál

Pochádza z Afriky, najmä z údolia Nílu a oblasti južne od Sahary. Húska štíhla alebo egyptská hus bola starými Egypťanmi považovaná za posvätnú, domestifikovali si ju a chovali ako okrasného vtáka.

Biotop

Egyptská hus sa ľahko prispôsobí širokému spektru prostredia. Uprednostňuje biotop, ktorý ponúka suché miesta s dostatkom vodnej plochy. Zvyčajne sa nachádza vo vnútrozemských oblastiach, v blízkosti mokradí alebo jazier.

Spôsob života

Žije v malých kŕdľoch. V období rozmnožovania sú veľmi agresívne voči ostatným druhom (aj voči vlastnému druhu) na lokalite. Hniezdo si samica stavia z listov, tŕstia a trávy najmä v starých dutých stromoch. Obaja rodičia sa striedajú počas inkubácie o 5-8 vajíčok, 28 dní (klásť môžu vajíčka po celý rok, ale zvyčajne na jar), o potomstvo sa starajú spoločne.

Potrava

Hlavnú zložku potravy tvoria semená (pšenica, kukurica, jačmeň), listy, trávy a stonky rastlín, občas môžu konzumovať aj červy, kobylky alebo chrobáky.

Zdroj: https://en.wikipedia.org