Alternanthera philoxeroides  (Mart.) Griseb.

Rad: Caryophyllales
Čeľaď: Amaranthaceae

Zaradenie – invázny druh Európskej únie

alph_004_pvp
Fotodokumentácia: https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=alph

Opis druhu

Ide o trvácu bylinu s plazivou až vzpriamenou dutou stonkou, dlhou 55 – 120 cm. Stonka sa bohato vetví, zakoreňuje a vytvára husté porasty. Mladé stonky sú bledo chlpaté, neskôr lysé. Listy sú protistojné, prisadnuté, kopijovito eliptické, cca 20 – 90 mm dlhé a 10 – 20 mm široké, celookrajné, leské, tmavozelenej farby. Kvitne od decembra  do apríla (na južnej pologuli). Kvety vyrastajú z pazúch listov na dlhej stopke, sú obojpohlavné. Súkvetie s rozmermi 1 – 1,5 cm je tvorené drobnými bielymi kvetmi s 5-6 mm dlhými zašpicatenými okvetnými lístkami. Plodom je nažka.

alternanthera_philoxeroides_habit4c_11680147013
Fotodokumentácia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternanthera_philoxeroides_habit4c_(11680147013).jpg

Pôvod druhu

Druh pochádza z Južnej Ameriky (Venezuela, Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay), kde sa vyskytoval najmä v povodí rieky Parana. Neskôr expandoval do ďalších krajín, vrátane USA, Nového Zélandu, Číny.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh doteraz nebol na Slovensku zaznamenaný.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Môžeme ho považovať za vodnú aj suchozemskú rastlinu, ktorá rastie v teplejších plytších stojatých vodách (s hĺbkou do 2 metrov), močiaroch alebo na vlhkých lúkach. Vyskytuje sa skôr v nižších nadmorských výškach. Je tolerantný aj k brakickej vode.

Spôsoby rozmnožovania

Prevažuje vegetatívny spôsob rozmnožovania úlomkami stonky, ktorá ľahko zakoreňuje z článkov na stonke.

Na iné kontinenty sa z Južnej Ameriky dostal úlomkami stoniek, ktoré sa zachytili na trupe lodí plaviacich sa z Južnej Ameriky do ostatných regiónov.

Spôsoby odstraňovania

Druh vytvára na vodných plochách hustý porast, ktorý narúša prirodzené prúdenie vody, neumožňuje prienik slnečného svetla do vody (bráni vo fotosyntéze iným vodným rastlinám), narúša prirodzenú výmenu plynov a okysličovanie vody, kontaminuje vodu vznikajúcimi sedimentmi, čím spôsobuje pokles populácií pôvodných vodných druhov rastlín, živočíchov, ale aj živočíchov viazaných na otvorenú vodnú hladinu (loviace vtáky).

Základom je prevencia a včasné zistenie výskytu druhu, kým je jeho populácia malá (niekoľko jedincov). Vtedy je možné odstrániť rastlinu tak, aby nedošlo k vytvoreniu úlomkov stonky, ktoré by umožnili zakorenenie na inom mieste.

Úspešné je využívanie škodcov, chrobákov druhu Agasicles hygrophila, ktoré požierajú listy  tohto druhu. Využíva sa v Austrálii, Číne, Thajsku, USA a na Novom Zélande, kde teplota vody neklesá pod 11 °C. V USA sa využívajú aj iné druhy, napr. strapka Amynothrips andersoni  alebo mora Vogtia malloi.

Využívajú sa aj herbicídne prípravky – postreky na listovú plochu, ktoré však musia byť pravidelne aplikované, kým nedôjde k eliminácii druhu.

Použité podklady:
http://botany.cz/cs/alternanthera-philoxeroides/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternanthera_philoxeroides