Ambrosia artemisiifolia L. – ambrózia palinolistá

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

Zaradenie – invázny druh z národného zoznamu Slovenskej republiky 

ambrosia_rastlina

ambrosia_detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Opis druhu

Jednoročná bylina s rozkonárenou, chlpatou až plstnatou stonkou, ktorá dorastá do výšky 20 až 150 cm. V spodnej časti stonky sú listy prevažne proti stojné, v hornej časti byle striedavé. Listy sú tmavozelené, na rube listu sivozelené, chlpaté, dvakrát perovito strihané. Druh kvitne v závislosti od podmienok lokality od augusta do októbra. Kvety sú jednodomé. Samčie úbory sú žlté, mnohokveté (môžu obsahovať aj 200 samčích kvetov) a nachádzajú sa na koncoch jednotlivých rozkonárených bylí. Samičie kvety sú jednokveté, umiestnené v pazuchách horných listov. Plodom je svetlohnedá nažka.

POZOR: Je to silný peľový alergén!

Pôvod

Pôvodný areál výskytu druhu je v Severnej Amerike. Do Európy sa dostal s najväčšou pravdepodobnosťou náhodne spolu s osivom.

Ekológia

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu, jej životná stratégia je postavená na produkcii veľkého množstva ľahko klíčiacich semien, ktoré sú roznášané vetrom na veľké vzdialenosti. Nemá osobitné nároky na podmienky stanovišta a preto dokáže rásť aj popri cestách a na opustených miestach.

Rozšírenie v SR

Z polí, kde sa dostal spolu s osivom sa postupne rozšíril popri cestách, železničných tratiach aj do ostatných častí krajiny. Dnes ho môžeme zaznamenať najmä v južných častiach Slovenska, ale nálezy sú zaznamenané aj z kotlín stredného a severného Slovenska.

Mapa známeho rozšírenia druhu Ambrosia artemisiifolia – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu „Mapové vrstvy“, následne vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Ambrosia artemisiifolia. Obmedzené množstvo do 500 záznamov je možné pozrieť aj na nasledovnom linku.

Metódy odstraňovania

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu, sú najvhodnejšie metódy mechanického charakteru. Zásah je vždy potrebné realizovať v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien.
Pri ojedinelom výskyte sa môže využívať vytrhávanie alebo výkop rastlín. Väčšie porasty sa kosia alebo mulčujú. Vhodné je zrealizovať tento zásah opakovane, nakoľko rastlina dokáže v danom roku opätovne narásť. Účinná je aj pastva oviec alebo dobytka. Na okrajoch využívanej ornej pôdy sa môžu porasty druhu aj poorať a následne osiať lucernou siatou alebo mätonohom trvácim. Zásahy je potrebné na lokalite opakovať niekoľko rokov po sebe, pretože sa v pôde môže nachádzať zásoba semien, ktoré klíčia postupne.
Môže sa použiť aj postrek porastu druhu registrovaným prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), ale nakoľko sú účinné mechanické spôsoby odstraňovania, odporúčame využívať tieto.

Informácia o druhu Ambrosia artemisiifolia – na stiahnutie