Andropogon virginicus

Rad: Poales
Čeľaď: Poaceae

Zaradenie – invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie 

andropogon-virginicus

andropogon-virginicus-entire-plant-and-flowersFotodokumentácia: https://www.researchgate.net/figure/Andropogon-virginicus-entire-plant-and-flowers_fig1_320755682

https://www.flickr.com/photos/73840284@N04/6948583189/

Opis druhu

Druh trvácej trsnatej trávy, ktorá dorastá do výšky 0,5 až 2 m. Jej stonky sú zelené. Hladké, jemne plstnaté listy sú 11 – 52 cm dlhé a cca 2 – 6 mm široké. Jazýček je na okraji riasnatý, cca 0,2 až 1 mm dlhý. Vytvára na jeseň približne 3 cm dlhé súkvetie, zložené z niekoľkých klasov. Každá stopka je pokrytá dlhými bielymi chĺpkami. Plevy aj plievky sú člnkovité. Štíhla osť plevice je 8 – 20 mm dlhá, rovná alebo slabo ohnutá.

Pôvod

Pochádza z juhovýchodnej časti USA. Z tade sa postupne rozšíril do Ázie, Oceánie, Austrálie, Nového Zélandu ale aj do Európy.

Ekológia

Je nenáročný na podmienky, rastie na narušených pôdach napr. po ťažbe hornín. Pôsobí alelopaticky na iné druhy a vytvára rozsiahle trávne porasty, ktoré majú nižšiu nutričnú hodnotu ako iné druhy tráv, čo znehodnocuje pasienky. Je odolná voči požiarom a po uhasení rýchlo regeneruje a rozrastá sa. Znáša aj veľmi nízke teploty okolo – 20 °C.

Jej semená sa šíria najmä vetrom, alebo zachytené na srsti zvierat.

Rozšírenie v SR

Na území Slovenska zatiaľ nie je evidovaný.

Metódy odstraňovania

Najdôležitejšia je prevencia a rýchle zistenie výskytu druhu, kým sa nevytvoria husté porasty. Pri ojedinelom výskyte je možné využiť ručné vytrhávanie alebo vykopávanie trsov. Porasty je možné odstraňovať mechanicky, v zimných mesiacoch kosením a následne spásaním v jarných mesiacoch.

Je efektívne aj chemické odstraňovanie postrekom herbicídom, ale najmä na mladších porastoch.