Baccharis halimifolia L.

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae
MINOLTA DIGITAL CAMERA

1280px-Baccharis_halimifolia_bush

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Baccharis_halimifolia#/media/File:Baccharis_halimifolia.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Baccharis_halimifolia#/media/File:Baccharis_halimifolia_bush.jpg

Opis druhu

Baccharis halimifolia  je mohutný rozložitý ker dorastajúci do výšky 4 metrov, niekedy až stromovitého vzhľadu. Listy vyrastajú na konároch striedavo, sú jednoduché, vajcovité alebo kosoštvorcové, pomerne tuhé, na okraji prevažne hrubo zubaté, horné listy celistvo okrajové. Na Floride je stálo zelený, neopadavý, na severnejších lokalitách už v zime zvyknú listy opadávať. Druh je dvojdomý, má samčie a samičie jedince. Kvitne postupne v októbri až v novembri. Samčie rastliny sú menšie, so žltými kvetmi. Samičie kvety sú malé, biele, zoskupené v bohatých súkvetiach na koncových častiach konárov. Semená sú dlhé, tenké s chumáčom páperia, ktoré im umožňuje šírenie vetrom.

Pôvod druhu

Druh pochádza zo Severnej Ameriky (východná a južná časť USA, východné Mexiko), Bahamských ostrovov a Kuby.

Druh sa správa invázne v Austrálii (pozdĺž pobrežia na juhu Queenslandu a v Novom Južnom Wales-e). Je naturalizovaný v Európe a na Novom Zélande.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh doteraz nebol na Slovensku zaznamenaný!

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie na okrajoch mokradí (aj zasolených), močiarov, na nevyužívaných poliach, pozdĺž priekop a na narušených miestach.
Uprednostňuje skôr piesčité, ale aj zasolené pôdy, ktoré sú dostatočne vlhké. Keď je dostatočne udomácnený na lokalite, nevadí mu ani nedostatok vlahy. Nemá vysoké nároky na obsah živín v pôde.

Spôsoby rozmnožovania

Druh sa rozmnožuje vegetatívne – odrezkami ale najmä generatívne – semenami, ktoré sú prenášané vetrom alebo vodou.

Známe spôsoby odstraňovania

Pri tomto druhu je možné využiť vytrhávanie, vykopávanie mladých rastlín. Pri starších jedincoch je možné využiť výrub v kombinácii s následnou aplikáciou herbicídneho prípravku alebo chemický postrek porastov druhu. Všetky opatrenia je potrebné realizovať zásadne pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo jeho vysemeneniu a rozšíreniu na nové plochy.

Poznámka: Prirodzeným nepriateľom je hrdza Puccinia evadens.

Použité podklady:
http://lee.ifas.ufl.edu/Hort/GardenPubsAZ/Saltbush_Baccharis_halimifolia.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Baccharis_halimifolia

Informácia o druhu Baccharis halimifolia – na stiahnutie