Býčkovec amurský (Perccottus glenii)

perccottus_glenii_hc1659

Zdroj fotografie: http://www.hlasek.com/perccottus_glenii1sk.html

Introdukcia

Do európskych vôd bol býčkovec vnesený pravdepodobne antropicky. Jedná sa o mimoriadne adaptabilný druh v podmienkach takmer celej Eurázie. Areál jeho výskytu sa neustále rozširuje. Ide o rybu s veľkými potravnými nárokmi a úspešnou reprodukčnou stratégiou.
Invázia býčkovca je spájaná s populačným poklesom kriticky ohrozeného blatniaka tmavého (Umbra krameri) pravdepodobne ako dôsledok potravnej a priestorovej kompetície, predačného tlaku a vyššej fyziologickej plasticity.

Popis

Pohlavnú dospelosť dosahuje v prvom, až treťom roku života. Obdobie neresu prebieha od mája do júna. Dorastá do veľkosti 10 – 20 cm (max. 25). Dosahuje hmotnosť 100 až 150 g. Dorastá do hmotnosti 250g.
V súčasnej dobe sa jedná o jediného známeho zástupcu svojho rodu. Jeho charakteristickými znakmi sú zaguľatený rypec a vyčnievajúcu spodnú čeľusť. Medzi dvoma chrbtovými plutvami je malá až žiadna medzera. Panvové plutvy nie sú spojené, čo je rozlišovacím znakom od býčkov. Druhá chrbtová plutva a análna plutva sú obe viac zaokrúhlené a kratšie ako plutvy býčkov. Chvostová plutva je tiež viac zaokrúhlená. Sfarbenie je hnedasté so vzorom šachovnice a tmavými fľakmi.

Areál

Jeho pôvodný areál výskytu je povodie rieky Amur vo východnej Ázii. V súčasnosti je jeho výskyt preukázaný od strednej Ázie až po Európu.
Druh sa po prvý krát objavil v rybníkoch východnej Európy na začiatku 20. storočia a od tej doby sa rozšíril do veľkej časti povodia Dunaja a Visly.

Biotop

Osídľuje výhradne sladkovodné biotopy. Typickým stanovišťom sú rybníky a pomaly tečúce vodné toky.

Spôsob života

Jedná sa o bentický druh ryby obývajúci spodnú polovicu vodného stĺpca. Je rezistentným voči nízkym hodnotám vo vode rozpusteného kyslíka a zmenám teploty prostredia. Znáša premrznutie vodného biotopu. Býčkovec má vysoký reprodukčný potenciál podmienený skorou pohlavnou dospelosťou, dávkovitým výterom a ochranou ikier. Trie sa v teplých plytčinách medzi vodnou vegetáciou.

Potrava

Všežravec. Živí sa predovšetkým hmyzom a jeho larvami, drobnými kôrovcami a rybím poterom.

Informácia o druhu býčkovec amurský – na stiahnutie