Cabomba caroliniana Gray – kabomba karolínska

Rad: Nymphaeales
Čeľaď: Cabombaceae

8306df602a781ebc1f3565f2ab108d4a

Fotodokumentácia: https://www.google.sk/search?q=cabomba+caroliniana+care&biw=1920&bih=965&tbm=isch&imgil=B9bb8OoL_8TI6M%253A%253BIfaqL09ociW3lM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aquariumdomain.com%25252FviewFreshwaterPlant

Opis druhu

Ide o vodnú rastlinu, koreniacu na dne, ktorá zvyčajne vytvára husté porasty. Jej ponorené listy sú svetlozelené, jemné, vidlicovito delené na úzke segmenty. Na hladine plávajúce listy sú okrúhle alebo oválne, malé, so stopkou vyrastajúcou uprostred listu. Kvitne v období od mája do septembra drobnými bielymi kvetmi, so 6-timi lupienkami, ktoré kvitnú len nad hladinou. Je to veľmi odolný a konkurenčne silný druh.

Pôvod druhu

Druh pochádza zo Severnej (juhovýchodná časť USA) a Južnej Ameriky (juh Brazílie, Paraguaj, Uruguaj a severovýchod Argentíny).

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh je v ponukách akvaristických predajní, ale zatiaľ nie sú údaje o jeho výskyte vo voľnej prírode.

Spôsob (cesta) ako sa druh dostal na Slovensko

Ako tovar v ponuke akvaristických predajní.

Rozšírenie na Slovensku

Zatiaľ nie je známe.

20071010160249

Fotodokumentácia: http://nas.er.usgs.gov/queries/greatlakes/FactSheet.aspx?SpeciesID=231&Potential=N&Type=0&HUCNumber=DGreatLakes

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách (jazerách, rybníkoch, nádržiach ale aj v riekach), na dobre osvetlených miestach s dostatkom živín.

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa vegetatívne – úlomkami (časťami rastlín), ktoré zakorenia alebo rizómami, ktoré sú krehké a ľahko sa zlomia.

Známe spôsoby odstraňovania

Aplikácia herbicídov pri tomto druhu nie je vhodná, nakoľko ide o vodnú rastlinu. Najvhodnejšie je mechanické odstraňovanie (vytrhávanie alebo bagrovanie), pri ktorom je potrebné zabrániť fragmentácii rastlín, aby nedošlo k ich rozšíreniu vodou na ďalšie miesta. Všetky časti rastlín je potrebné z toku odstrániť.

Použité podklady:

http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/plants/weeds/aqua006.html

Informácia o druhu Cabomba caroliniana – na stiahnutie