Celastrus orbiculatus Thunb.

Rad: Celastrales
Čeľaď: Celastraceae

Invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie.

Fotodokumentácia: https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/celastrus/orbiculatus/

Opis druhu

Celastrus orbiculatus je popínavá, drevitá liana, ktorá môže dorásť do dĺžky 18,3 m a s priemerom kmeňa až 10 cm. Kôra je pruhovaná, hnedá až tmavohnedá, na koncoch rozkonárených vetví svetlo šedá až tmavohnedá.

Listy sú lysé, striedavo usporiadané, premenlivého tvaru, od široko podlhovastého vajcovitého až po takmer okrúhly, 2 – 12 cm dlhé a 1,5 až 8 cm široké, na báze klinovité, na vrchole zašpicatené až zaoblené. Okraje listov sú vrúbkované.

Rastlina je dvojdomá, vytvára 3 až 7 kveté vrcholíkové súkvetia v pazuchách listov. Kvety sú nenápadné, malé, svetlozelené až zelenožlté, s 5 okvetnými lístkami. Samčie kvety sú zvyčajne väčšie a kvitnú koncom mája až začiatkom júna.

Plodom sú guľovité, trojchlopňové tobolky s priemerom 6 až 8 mm, ktoré počas dozrievania (v septembri) menia farbu zo zelenej na svetložltú. Každá tobolka obsahuje jedno alebo dve hnedé semená úplne uzavreté v mäsitom červenom obale. Po dozretí sa žltý vonkajší obal rozdelí a obnaží červený mäsitý obal semien, ktorý pretrváva na rastline až do zimy.

Pôvod

Pochádza z východnej Ázie (stredné a severné Japonsko, Kórea a Čína severne od rieky Yangtze). Druh sa rozšíril vo východnej časti Severnej Ameriky. V Spojených štátoch ho možno nájsť od Louisiany až po Maine a na západ až po Rocky Mountains.

Ekológia druhu

Rastie na okrajoch ciest, v zárastoch krovín, poliach, v presvetlených lesoch, aluviálnych lesoch, ale aj v iných typoch mokradí. Nachádzame ho aj v urbanizovanom prostredí, kde obratá múry budov. Vo svojom pôvodnom areáli rastie v nadmorských výškach 100 – 1400 m n. m.

Druh má vysokú reprodukčnú schopnosť, rýchly nadzemný rast a schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam. Dobre klíči aj na tmavých miestach, v rôznych štrbinách, rovnako aj v podraste lesných porastov, kde následne dorastá do značných výšok v okolí opary drevín alebo budov.

Rozmnožuje sa semenami, ktoré sú roznášané vtákmi alebo drobnými cicavcami na väčšie vzdialenosti a majú vysokú klíčivosť. Efektívny je tiež spôsob vegetatívneho rozmnožovania cez koreňové výmladky.

Výskyt na Slovensku

Druh na území Slovenska zatiaľ nebol potvrdený.

Metódy odstraňovania

Využívajú sa mechanické spôsoby, vytrhávaním alebo vykopávaním mladých jedincov, výrubom (vyrezaním) rastlín. Mladé rastliny sú krehké a pri vytrhávaní je potrebné predísť zlomeniu rastliny, nakoľko opätovne vyrastie.

Rovnako je účinná aj kombinovaná metóda aplikáciou herbicídu postrekom na výmladky cca mesiac po predošlom zrezaní (vypílení) jedincov. Účinne sa tak eliminujú rastliny a zníži sa pravdepodobnosť opätovného rastu. využíva sa tiež aplikácia herbicídu náterom na reznú plochu.