Cortaderia jubata – kortadéria

Rad: Poales
Čeľaď: Poaceae

Zaradenie – invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie 

00036

Fotodokumentácia: https://www.dreviny.sk/382-trava-kortaderia-pampova-biela-pampas-cortaderia-selloana/

Opis druhu

Kortadéria  je vysoký druh trvácej trsovitej trávy, dorastajúci do výšky 2-3 metre. Jej trsy sa s vekom postupne rozrastajú, do šírky  1,5-2 metre, pri starších trsoch ich stred odumiera. Vytvára úzke, 40 – 90 cm dlhé a 4 – 12 mm široké, mierne ohnuté tuhé kožovité listy, s rozstrapkaným 1 – 2 mm dlhým jazýčkom. Hlavné rebro listovej čepele je výrazne vnorené v čepeli. Okraje listu sú riasnaté, na konci je list výrazne zúžený.

Koncom leta vytvára elegantné vzpriamené metliny, v spodnej časti s listeňom. Metlina je rozložitá, oválneho tvaru, husto vetvená, 30 – 60 cm dlhá, 10 – 15 cm široká. Jednotlivé vetvy metliny sú drsné, so samostatnými kopijovitými zboku stlačenými kláskami, 12 – 15 mm dlhými, ktoré pozostávajú z 3 – 5 plodných kvetov, s vrcholovým kvetom najmenším. Plevy sú predĺžené, 1 – 1,5 mm dlhé, chlpaté.

Plevy sú kratšie ako klások; podobné plievke; lesklé; široko otvorené. Nižšie plevy sú kopijovité, 8-9 mm dlhé, dosahujúce 0,9 dĺžky hornej plevy; svetlo hnedé, bez kýlov, jednožilkové. Chýbajú bočné žilky dolnej časti plevy. Spodná časť plevy je jemne drsná, s riasnatým okrajom. Vrchol je celokrajový alebo zubatý, ostrý. Horná pleva je kopijovitá, 8,5 – 10 mm dlhá; 1 dĺžka priľahlej plodnej plevice, hyalínna, svetlo hnedá; bez kýlov, jednožilová bez bočných žiliek, na povrchu jemne drsná, na okraji jemne chplkatá na vrchole celokrajová alebo zubatá, ostrá. Samičie kvety majú čiarkovité plevice, 9 – 11 mm dlhé, hyalinné, bezkýlnaté, trojžilkové. Stredná žilka vybieha až do vrcholu, bočné žilky sú kratšie ako dve tretiny plevice. Na povrchu je plevica jemne drsná, chlpatá, nižšie s bielymi dlhšími chplmi cca 7-8 mm, na konci zašpicatená. Plievka je kopijovitá do 4 mm dlhá, 0,33 dĺžky plevice, dvojžilová, hyalinná, na povrchu chlpatá.

Pôvod

Pochádza z Argentíny, Bolívie, Chile, Equadoru a Peru. Z tade sa postupne rozšíril do Severnej Ameriky, Afriky, Austrálie, Oceánie, na Nový Zéland. V Európe je zatiaľ zaznamenaný len v Spojenom kráľovstve v umelých výsadbách.

Ekológia

Rastie v otvorených trávnatých lokalitách, v borovicových lesoch, v okolí ciest, na vypálených miestach ale aj na piesočných dunách alebo v okolí riek. Rozmnožuje sa generatívne (semenami rozširovanými vetrom, vodou alebo živočíchmi) ale aj vegetatívne (rozrastaním trsov).

Kortadéria je trochu citlivejšia voči zimným mrazom. V prípade, že sa udomácni na lokalite, rýchlo sa rozrastá a bráni iným druhom v ich raste.

Rozšírenie v SR

Na území Slovenska zatiaľ nie je evidovaný vo voľnej prírode. Bola predávaná ako okrasná tráva.

Metódy odstraňovania

Najdôležitejšia je prevencia a rýchle zistenie výskytu druhu. Mechanické odstraňovanie je účinné pri menších trsoch, ale je veľmi pracné, nakoľko je potrebné odstrániť všetky časti rastliny, aby sa zabránilo opätovnej regenerácii. Využíva sa aj oviazanie trsu rastliny dookola lanom a jeho vytrhnutie pomocou motorového vozidla. Mechanické vykopávanie sa tiež využíva, ale poškodzuje to aj okolité druhy rastlín. V niektorých krajinách sa porasty spásajú dobytkom.

V zahraničí sa využíva najmä postrek herbicídnymi prípravkami, ale je to neselektívny spôsob, ktorý poškodzuje aj okolitú vegetáciu.