Eichhornia crassipes (Martius) Solms – eichhornia nafúknutá (vodný hyacint)

Rad: Commelinales
Čeľaď: Pontederiaceae

Eichhornia_crassipes_201510

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes#/media/File:Eichhornia_crassipes_201510.jpg

Opis druhu

Ide o vodnú trvácu rastlinu, plávajúcu na hladine. Má široké, pevné, lesklé, oválne až okrúhle listy, široké 10 – 20 cm, sú nad vodnou hladinou a môžu nad hladinu vyrásť až do výšky 1 metra. Ich stonky sú dlhé, pórovité a zhrubnuté do „hľuzy“. Má rozstrapkané, voľne visiace, fialovo čierne korene. Nad hladinou druh vytvára na vzpriamenej stonke súkvetie z 8 až 15 veľmi atraktívnych kvetov, levanduľovej alebo ružovej farby, so 6-timi lupienkami.

Je to jedna z najrýchlejšie rastúcich rastlín. Niektoré vodné hyacinty dokázali narásť o 2 až 5 metrov za deň v niektorých častiach juhovýchodnej Ázie. Jeho populácia je schopná sa za dva týždne zdvojnásobiť.

Druh pri masovom rozšírení na vodných plochách významne poškodzuje pôvodný ekosystém, mení prúdenie vody, zabraňuje prieniku slnečného žiarenia do vody, spôsobuje nedostatok okysličenia vody a tým spôsobuje veľké škody na vodnom a rybnom hospodárstve (masové úhyny rýb a vodných organizmov).

Pôvod druhu

Pochádza z tropickej a subtropickej časti Južnej Ameriky, z povodia Amazonky.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Je v ponukách akvaristických predajní, ale zatiaľ nie sú údaje o jej výskyte vo voľnej prírode.

Spôsob (cesta) ako sa druh dostal na Slovensko

Ako tovar v ponuke akvaristických predajní.

Rozšírenie na Slovensku

Zatiaľ nie je známe.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v stojatých vodách (jazerách, rybníkoch, nádržiach) s pH 5 – 7.5, pri teplotách 25-30 °C, minimálne teploty vhodné pre jeho rast sú okolo 12 °C. Teploty vody nad 35 °C mu už nevyhovujú. Je náchylný na vymŕzanie a zvýšený obsah solí vo vode.

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa vegetatívne – odnožami, z ktorých môžu vyrásť dcérske rastliny, ale aj generatívne – semenami, pretože každá rastlina každoročne vyprodukuje tisíce semien, ktoré si zachovávajú klíčivosť viac ako 28 rokov.

Známe spôsoby odstraňovania

Využíva sa jeho neznášanlivosť na zvýšenú salinitu, keď je salinita vody vyššia ako 15 % salinity morskej vody, druh postupne odumiera.

Biologické spôsoby odstraňovania – prirodzenými nepriateľmi druhu sú dva druhy chrobákov z čeľade Curculionidae (Neochetina bruchi Hustache a Neochetina eichhorniae Warner) a mora Niphograpta albiguttalis (Warren) z čeľade Pyralidae. Druh Neochetina eichhorniae spôsobuje výrazne zníženie vitality rastlín (sú výrazne menšie, skracujú sa im korene a vytvárajú menej dcérskych rastlín). Následne sa dá potom lepšie a efektívnejšie aplikovať iné metódy odstraňovania, napr. postreky herbicídom.

Dajú sa využiť aj baktérie Azotobacter chroococcum, ktoré viažu z vody dusík a pravdepodobne sa koncentrujú v okolí spodnej časti stopiek listov. Baktéria neprestane fixovať dusík, kým rastlina netrpí jeho extrémnym nedostatkom.

Chemické spôsoby odstraňovania – využitie herbicídov s účinnou látkou glyfosát a diquat (postrek na listy) je účinné pri menších porastoch.  Na väčších plochách s hustými porastmi dokážu aj pôsobenie herbicídu viaceré rastliny prežiť a preriedenie porastov len viac podporí ich ďalšie šírenie. Hromadné používanie herbicídov na vodných plochách tiež ovplyvňuje kvalitu vôd aj podzemných vôd, čo môže mať negatívny vplyv na celé ekosystémy.

Mechanické spôsoby odstraňovania – mechanické spôsoby odstraňovania strojmi plávajúcimi alebo umiestnenými na brehu, ktoré ramenom zbierajú rastliny z vodnej hladiny. Tieto spôsoby by mohli byť najlepším riešením na zabránenie rozširovania druhu. Sú však nákladné a rekultivácia vodných plôch trvá niekoľko rokov, pretože pri zbere rastlín dochádza aj k ich fragmentácii a opätovnom vytvorení nových rastlín z častí, ktoré boli na lokalite ponechané. Preto nie sú efektívne na veľkých plochách, nakoľko musia byť realizované často.

Použité podklady: https://en.wikipedia.org/wiki/Eichhornia_crassipes

Informácia o druhu Eichhornia crassipes – na stiahnutie