Gunnera tinctoria  (Molina) Mirbel.

Synonymá: Gunnera chilensis Lam., Gunnera scabra Ruiz. & Pav.

 Rad: Gunnerales
Čeľaď: Gunneraceae

gunnera-tinctoria-475x318
Fotodokumentácia: https://www.greatdixter.co.uk/nursery-catalogue/products/gunnera-tinctoria/

Opis druhu

Ide o dlho žijúcu trvácu rastlinu podobnú rebarbore, dorastajúcu do výšky vyše 2 metrov. Rastie v trsoch. Jej listy vyrastajú priamo z hrubého plazivého podzemku a vytvárajú listovú ružicu. Môžu dorastať až do priemeru 2,5 m, sú srdcovitého tvaru, dlaňovito delené s 5 – 7 (9) lalokmi a nepravidelne zubatým okrajom. Na žilnatine a stopkách vyrastajú krátke tŕne. Kvetom je kužeľovitý šúľok dlhý až 1 m, vyrastajúci priamo z ružice listov začiatkom leta. Na jednej rastline môže narásť 3 až 5 takýchto súkvetí. Jednotlivé kvety sú drobné, prisadnuté len 1 mm dlhé. Plody sú dužinaté kôstkovice oranžovej farby. Na jednej rastline sa môže vytvoriť až 80 000 – 250 000 semien.

photo1

Fotodokumentácia: https://biodiversity.galwaycommunityheritage.org/content/places/invasive-species/gunnera

Pôvod druhu

Pôvod výskytu je v južnom Čile a v prihraničných patagónskych oblastiach Argentíny. Do viacerých krajín sveta bola dovezená ako okrasná rastlina a v niektorých krajinách (napr. Írsko, Veľká Británia, Nový Zéland) sa rozšírila zo záhrad a parkov do voľnej krajiny, kde začala splaňovať a invázne sa šíriť.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh doteraz nebol na Slovensku zaznamenaný vo voľnej krajine. Využíval sa ako okrasná rastlina.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v okolí vodných tokov, na okrajoch vlhkých lesov, na podmáčaných lúkach alebo aj v okolí ciest. Vyžaduje na živiny bohatú pôdu, ale toleruje aj zasolenie. Znesie mrazy do – 10 °C.

gunnera-tinctoria-3

Fotodokumentácia: http://invasivespecies.ie/invasive-plants-japanese-knotweed/gunnera-tinctoria/

Spôsoby rozmnožovania

Vegetatívne – rozrastaním podzemku a generatívne – produkuje veľký počet semien, ktoré sú roznášané vtákmi alebo vodou, keď rastie v okolí vodných tokov.

Spôsoby odstraňovania

Rastlina vytvára husté a rozsiahle porasty a stáva sa dominantným druhom na obsadených lokalitách. Znižuje biologickú diverzitu rastlín, ale aj živočíchov, ktoré tam žili. Dokáže celkom zarásť aj menšie vodné toky.

Z mechanických spôsobov odstraňovania druhu sa využíva vysekávanie súkvetí, skôr ako sa vytvoria plody, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu druhu. Následne je potrebné odstrániť (vykopať) podzemky rastliny. Je potrebné odstrániť všetky časti, nakoľko rastlina dokáže zo zvyškov podzemkov zregenerovať.

V oblastiach, kde je problematické mechanické odstraňovanie je možné využiť aj chemické postreky herbicídmi, pričom je potrebné zvážiť aj potenciálny negatívny vplyv na okolité druhy, nakoľko sa Gunnera tinctoria  vyskytuje v mokradných biotopoch. Je potrebné opakovanie zásahu.

Použité podklady:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunnera_tinctoria
http://botany.cz/cs/gunnera-tinctoria/
https://www.cabi.org/isc/datasheet/107826
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingschemesandpayments/glastraining/GiantRhubarFinalDraft230616.pdf