Hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva)

pseudorasbora-parva

Zdroj fotografie: http://www.aquaportail.com/fiche-poisson-2666-pseudorasbora-parva.html

Introdukcia

Na území Slovenska bol hrúzovec sieťovaný prvýkrát ulovený v roku 1974 v mŕtvom ramene rieky Tisy pri obci Veľké Trakany, kam prenikol z Maďarska.
Druh sa prirodzene rozširuje proti toku riek alebo je častokrát zavlečený spolu s násadami hospodárskych druhov rýb do chovných zariadení a rybníkov, do Európy sa dostal s plôdikom bylinožravých rýb – amura a tolstolobika.
Je výrazný potravný konkurent mlade hospodársky cenných rýb. Môže vytlačiť/nahradiť niektoré pôvodné druhy rýb, ako hrúzy či ovsienku. Hrúzovec je tiež nositeľom infekčného, intracelulárneho parazita Sphaerothecum destruens, ktorý vo Veľkej Británii zvyšuje úmrtnosť a spôsobuje neplodnosť druhu ovsienky striebristej (Leucaspius delineatus) (www.profifishing.sk).

Popis

Je to krátkoveká ryba (2-3 roky, max. 5 rokov). Dorastá do dĺžky 3 – 6 cm, strieborná, na bokoch má výrazný tmavý pruh, ľahko zaguľatené plutvy a pomerne veľké šupiny.

Areál

Pôvodným areálom rozšírenia hrúzovca sú vody juhovýchodnej Ázie a povodie rieky Amur.

Biotop

Po svojom zavlečení na naše územie sa hrúzovec šíril predovšetkým v rybničných sústavách. Rybničnými kanálmi sa dostal i do riek. Najviac mu vyhovujú stojaté plytké vody, pokiaľ možno s porastmi vodných rastlín. Na rozdiel od našej ovsienky, ktorá obýva podobné stanovištia, hrúzovec žije u dna, kde sa pohybuje v húfoch.

Spôsob života

Neres začína obvykle v apríli až máji a až do neskorého leta. Samica však uvoľňuje ikry postupne (Celková plodnosť behom sezóny je 2 000 – 5 000 ikier). Samec sa stará o ikry a aktívne ich chráni až do vyliahnutia. nezávisle na priebehu počasia a ďalších vplyvoch dochádza k rozmnožovaniu druhu nepretržito v priebehu veľkej časti roku. Vďaka tomu hrúzovec dokáže početne prevýšiť a následne potlačiť konkurenčné druhy na lokalite so spoločným výskytom. Zároveň k tomu prispieva i pomerne rýchly rast v prvom období života. Ten sa následne spomalí, pretože rybky sú už v 2. roku života dospelé a väčšinu energie investujú do rozmnožovania.

Potrava

Všežravec. U dospelých jedincov v nej prevláda bentos (organizmy dna) doplnený planktónom a príležitostne ikrami rýb.

Informácia o druhu hrúzovec sieťovaný – na stiahnutie