Ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus)

ibis

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/African_sacred_ibis

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Vodný vták, ktorý v strednej Európe nehniezdi. Zo svojho pôvodného areálu sa rozšíril do Austrálie aj západnej Európy, kde sa premnožil, evidovaný je z Holandska, Talianska a severného Ruska. Je silný potravný konkurent pôvodných druhov.

Popis

Ibis je čierno-bielo sfarbený vták, podobný bocianovi. Holá hlava a dlhý krk, úzky do dola zahnutý zobák a chvost sú čierne, zvyšok tela je biely. Za letu sú viditeľné čierno sfarbené okraje krídel. Nohy má dlhé so 4 prstami (3 predné sú spojené blankou). Obidve pohlavia majú rovnaké sfarbenie. Pri lete majú natiahnutý krk.

Areál

Pochádza z Afriky, od Sahary na juh. Starí Egypťania ho uctievali ako zvestovateľa záplav Nílu (úrody), v súčasnosti hojný v tropickej Afrike a na Blízkom východe až po Irak a Irán.

Biotop

Najčastejšie sa pohybuje v okolí plytkých vôd a  močiarov. Nájdeme ho aj v blízkosti ľudských obydlí a na savanách.

Spôsob života

Ibis posvätný je spoločenský vták, zdržujúci sa v kŕdľoch, ku ktorým sa často pridávajú aj iné vtáky. Cez deň podniká dlhé prelety za potravou alebo v období sucha sa sťahuje do iných oblastí. Hniezdi v kolóniách (aj 200 vtákov). Hniezdo si stavia na stromoch, v kroví aj na skale. Často hniezdi i s inými vtákmi, napríklad s kormoránmi a volavkami. Na hniezde sa ako prvý objavuje samec a samice o deň až dva neskôr. Hniezdny pár trvá len jednu sezónu. Samice znášajú 2-4 vajíčka, z ktorých sa liahnu po cca 25 dňoch mláďatá, ktoré po 3-4 týždňoch vzlietajú.

Potrava

V malých, husto zovretých kŕdľoch sa brodí bahnitou vodou v blízkosti brehu, kde loví zahnutým zobákom hlboko vo vrstvách bahna živočíchy, napr. obrúčkavce, pavúky, kobylky, koníky, kôrovce, mäkkýše i larvy hmyzu. Občas uloví aj žaby, plazy alebo zožerie mŕtvu rybu. Zabije aj malé vtáky a nevyhýba sa ani zdochlinám.

Zdroj: http://www.wildafrica.cz ; en.wikipedia.org

Informácia o druhu ibis posvätný (Threskiornis aethiopicus) – na stiahnutie