Impatiens glandulifera Royle – netýkavka žliazkatá

Rad: Ericales
Čeľaď: Balsaminaceae

Zaradenie

Invázny druh vzbudzujúci obavy Únie a invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

impatiens_glandulifera

foto1_detail

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová

Opis druhu

Je to až 3 metre vysoká jednoročná bylina, ktorej stonka je dutá a pomerne hrubá. V spodnej časti môže byť až 5 cm široká. Listy sú dlhé až 30 cm, kopijovité, na okraji pílkovité, v dolnej časti listu žliazkaté. V dolnej časti byle vyrastajú striedavo, v hornej časti sú listy protistojné alebo rastú v praslene. Kvitne od júna do septembra veľkými ružovými kvetmi. Tie sú zoskupené v menších strapcoch. Majú silnú sladkú vôňu. Plodom je podlhovastá tobolka, ktorá pri dotyku praská a vystreľuje semená do okolia.

Pôvod

Pochádza z Ázie, zo západnej časti Himalájí. Bola dovezená ako okrasná rastlina do parkov.

Ekológia

Rastie najčastejšie v okolí vodných tokov, na vlhších humóznejších pôdach. Má radšej zatienené miesta, preto ju nájdeme aj v lužných lesoch. Šíri sa predovšetkým generatívne (semenami). Ako jednoročná rastlina je špecializovaná na tvorbu veľkého množstva semien, ktoré sú už pri najmenšom dotyku alebo pri silnejšom vetre vystreľované do okolia.

Rozšírenie v SR

Z parkov a pôvodných výsadieb sa druh rozšíril do okolia a v súčasnosti ho nájdeme viac-menej na celom území Slovenska, najmä popri vodných tokoch spolu s inými inváznymi druhmi.

Mapa známeho rozšírenia druhu Impatiens glandulifera – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Impatiens glandulifera. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na linku.

Metódy odstraňovania

Využívajú sa predovšetkým mechanické spôsoby odstraňovania, pretože sa druh vyskytuje v okolí vodných tokov. Účinné je kosenie niekoľkokrát ročne, ktoré by malo byť zrealizované ešte pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo tvorbe semien. V dostupných lokalitách sa môže využívať aj pastva dobytka. Menšie porasty sa dajú eliminovať aj vykopávaním alebo vytrhávaním rastlín.
Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom porastu registrovaným prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom) s účinnou látkou glyfosát, pričom sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo vplyvom herbicídu k znečisteniu vodného toku a negatívnemu vplyvu na živočíchy.
Účinný je aj kombinovaný spôsob, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom.

Informácie o druhu Impatiens glandulifera – na stiahnutie