Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

Rad: Caryophyllales
Čelaď:  Polygonaceae

Invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie.

Fotodokumentácia: https://efloraofindia.com/2011/03/20/koenigia-polystachya/

Opis druhu

Vzpriamená, 30-100 (150) cm vysoká, trváca rastlina, s plazivými podzemkami. Mimo svojho pôvodného areálu môže tento druh prežiť za priaznivých podmienok a dosahuje výšku až 2,5 metra. Byľ má holú až krátko chlpatú, s krátkymi internódiami, zvyčajne sfarbenú do červenohneda. Listy má široké, predĺžené vajcovité, zašpicatené, na báze listu srdcovo zrezané, zo spodnej strane listov na žilnatine ochlpené. Súkvetie je umiestnené v koncových častiach rozvetvenej byle, metlinovité, stopky jemne chlpaté, s červenkastými osami. Kvety sú biele. Plodom je trojhranná nažka, hnedej farby.

Pôvod

Pôvodný areál druhu je v alpínskom a subalpínskom pásme (2400 a 4400 m n. m.) Himalájí v Číne, Tibete, Bhutáne, Nepále, Indii a tiež v Pakistane.

Ekológia

Rastie hlavne na neobhospodarovaných miestach, pozdĺž vodných tokov, na násypoch pozdĺž ciest a železničných tratí, na okrajoch lesov, v živých plotoch a na ruderálnych stanovištiach. V pôvodnom areáli výskytu rastie aj na pionierskych sutinových lokalitách. Optimálne podmienky nachádza na vlhkých pôdach bohatých na živiny, kde nemá osobitné nároky na zatienenie lokality. Vytvára vysoké, husté porasty, ktoré bránia existencii pôvodných druhov.

Kvitne od septembra do októbra, až novembra. V našich podmienkach by bol nízky predpoklad vytvorenia semien. Prioritný je vegetatívny spôsob rozmnožovania pomocou úlomkov a podzemkov.

Výskyt na Slovensku

Druh na území Slovenska nebol zaznamenaný.

Metódy odstraňovania

Pri danom druhu sa odporúča pri malých jedincoch (semenáčiky) alebo jednotlivo rastúcich rastlinách ich vytrhávanie alebo vykopávanie. Pri väčších porastoch je možné pravidelné kosenie porastov druhu s následným odstránením pokosenej biomasy a jej primeranou likvidáciou, aby sa nespôsobilo rozšírenie na nové lokality. Rovnako je možné využiť aj mulčovanie, pastvu, nastielanie fóliami, príp. aplikácia chemických prípravkov postrekom.