Korytnačka písmenková (Trachemys scripta)

Autor fotografie: Ing. Ivana Havranová, PhD.

Introdukcia korytnačky písmenkovej

  • zámerný prenos ľuďmi
  • teraristika

Z chovov prenikla do voľnej prírody a vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu. Oproti korytnačke močiarnej je agresívnejšia a dominantnejšia čo sa týka získavania potravy ako aj obsadzovania nových stanovíšť.

Dovoz do Európskej únie a držba poddruhu korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans) bola zakázaná aj v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES).

Prvé údaje o výskyte vo voľnej prírode na Slovensku sú z 80. rokov 20. storočia. V súčasnosti, pri vhodných podmienkach, možný výskyt na celom území Slovenska.

Popis

Dospelý samček má dĺžku asi 15-20 centimetrov, samičky sú väčšie (do 30cm). Pancier – jeho vrchná časť (karapax) je obvykle hnedo čierny, často so žltými pruhmi. Koža je olivovo zelená so žltými miestami na nohách a krku. Spodná časť panciera (plastrón) je prevažne žltá s tmavými škvrnami na okrajoch, rôzneho rozsahu, tvaru a intenzity sfarbenia. Na končatinách majú plávaciu blanu a pazúry. Samec má dlhé pazúry na predných končatinách a výrazne dlhší, v báze širší chvost. Za oboma očami sa nachádza výrazná  červená škvrna.

Areál

Pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky, kde sa vyskytuje v troch základných poddruhoch (T. s. elegans, T. s. scriptaT. s .troosti).

Biotop

Vodný druh korytnačky. Vyskytuje sa v stojatých alebo mierne tečúcich vodách s bahnitým dnom (slepé ramená, melioračné kanály, rybníky, jazerá a močiare) s bohatou vegetáciou, ktoré poskytujú možnosti na slnenie a úkryt.

Spôsob života

Dvorenie a párenie korytnačiek prebieha na jar. Začiatkom leta samica znáša 5 – 22 vajec, ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy. Inkubačné obdobie trvá 60 – 120 dní, závisí od tepelných podmienok pôdy a vzduchu. Po prezimovaní na jar nasledujúceho roku sa vyhrabú a putujú do vody. Dospelé korytnačky zimujú zahrabané v bahne vo vode. Pohlavne dospievajú v 5. roku.

Potrava

Patrí medzi všežravce. Živí sa prevažne vodnými bezstavovcami (hmyzom, larvami, červami, mäkkýšmi), ale aj stavovcami (žabami, žubrienkami, chorými alebo menej pohyblivými rybkami), vodnými riasami a mäkkými časťami rastlín. Ako dospievajú začínajú viac vyhľadávať rastlinnú potravu.

Informácia o druhu korytnačka písmenková – na stiahnutie