Lagarosiphon major (Ridley) Moss – sifónovec machovitý

Rad: Hydrocharitales
Čeľaď: Hydrocharitaceae

Rollei

Fotodokumentácia: http://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/nav3/ArtBilder.aspx?ART=Pflanzen&ID=fb1aed95-6af7-46a7-9b99-7656f85f235f

Opis druhu

Lagarosiphon major je trváca ponorená vodná rastlina, zakorenená v substráte na dne, ktorá môže dorásť až do výšky 5 metrov. V čistých vodách rastie aj v hĺbke do 6,5 m, v zakalených vodách len v 1 meter hlbokých. Má početné vláknité korene, ktoré vyrastajú a vetvia sa zo stonky a rizómy, ktorými je pripevnená na dne. Stonky, ktoré dorastú až k hladine sú krehké a slabo rozvetvené, s priemerom 3-5 mm a zakrivené smerom ku dnu. Listy sú 5-20 mm dlhé, 2-3 mm široké a vyrastajú striedavo okolo celej stonky. Na konci sú zúžené a zahnuté smerom ku stonke (pri nízkom pH vody sú nezahnuté). Samičie kvety sú veľmi malé, s troma lupienkami, jasnobiele, vyrastajúce na skoro priesvitnej bielej stonke nad hladinu.

Vytvára husté porasty, ktoré bránia prieniku svetla pre iné druhy rastlín a populácie vodných bezstavovcov.

Pôvod druhu

Pôvodom je z južnej časti Afriky, introdukovaná bola do Austrálie, na Nový Zéland, do Ázie ale aj Európy (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia).

5396834Fotodokumentácia:http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5396834

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Vyskytuje sa v čistých stojatých (jazerá, mokrade, vodné kanály, pobrežné časti) alebo pomaly tečúcich vodách s bahnitým alebo pieskovým dnom. Preferuje skôr chladnejšie vody s teplotou 20 – 23 °C, s maximom 25 °C. Na živiny nie je náročný (toleruje aj relatívne vysoké pH), ale vyžaduje dobrú svetelnú priepustnosť vody.

Spôsoby rozmnožovania

Rozširuje sa vegetatívne – úlomkami stonky, ktoré sú unášané vodou alebo člnmi a loďami, ktoré sa ponad porasty druhu plavia.

Známe spôsoby odstraňovania

Využívajú sa chemické metódy – aplikácia herbicídu s účinnou látkou diquat ale aj mechanické spôsoby, najmä bagrovanie rastlín mechanickým spôsobom alebo sacím bagrom.

Použité podklady: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=403

http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/03030800-0b07-490a-8d04-0605030c0f01/media/Html/Lagarosiphon_major.htm

 Informácia o druhu Lagarosiphon major – na stiahnutie