Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Rad: Myrtales
Čeľaď: Onagraceae

Ludwigia_July_2011-1

ludwigia_grandiflora

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwigia_July_2011-1.jpg

http://www.linneenne-amiens.org/botanique-5-1-nb-6-ordre-date-desc-image-71.html

Opis druhu

Ludwigia grandiflora je trváca vodná rastlina, ktorá rastie v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách, ale dokáže rásť aj na vlhkých lúkach. Má vysokú toleranciu na výšku vodnej hladiny.

Stonky sú hladké až riedko plstnaté, rastú horizontálne vo vode alebo na povrchu bahna a vyrastajú aj nad vodnú hladinu. Listy sú striedavé, vyrastajú husto dookola stonky a z pohľadu zvrchu vyzerajú ako ružica listov na vodnej hladine. V čase kvitnutia sa listy predlžujú na kopijovité alebo elipsové. Druh tvorí dva typy koreňov – 1. typ sú korene udržiavajúce rastlinu v substráte na dne a prijímajúce výživné látky a 2. typom sú adventívne korene vyrastajúce pozdĺž stonky, ktoré prijímajú kyslík z vody a slúžia na zakorenenie úlomkov stonky. Kvety sú žiarivo žlté, s priemerom 2-5 cm, s 5-timi lupienkami, vyrastajúce z pazúch listov v júni až septembri. Plodom je tobolka s množstvom drobných semien.

Pôvod druhu

Pochádza z Južnej Ameriky. Rozšírila sa už do Severnej Ameriky, Afriky a oblasti Európy, kde je evidovaná v Belgicku, Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Španielsku a Nemecku.

Ludwigia_grandiflora2Fotodokumentácia: http://www.jardinsauvage.fr/FLORE/ESTIVALIERES.html

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Preferuje stojaté (rybníky, jazerá, kanály, priekopy) alebo pomaly tečúce vody, ale dokáže rásť aj na vlhkých lúkach. Rastie v rôzne hlbokých vodách, eutrofných aj oligotrofných.

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa generatívne – semenami, ale aj vegetatívne rozrastaním poplazmi a tvorbou dcérskych rastlín, alebo úlomkami stonky.

Známe spôsoby odstraňovania

Sú možné mechanické spôsoby odstraňovania, ale hrozí pri nich vytvorenie úlomkov stoniek rastlín, ktoré sa vodou dostanú na nové lokality a opäť zakorenia. Využívajú sa herbicídy, ale tie môžu negatívne ovplyvniť aj iné druhy rastlín alebo živočíchy.

Použité podklady: http://www.aquaticinvasions.net/2011/AI_2011_6_1_Nehring_Kolthoff.pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2338.2011.02511.x/pdf

 Informácia o druhu Ludwigia grandiflora – na stiahnutie