Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

Rad: Myrtales
Čeľaď: Onagraceae

Ludwigia_peploides_plant

Fotodokumentácia: http://alabamaplants.com/Yellowalt/Ludwigia_peploides_page.html

Opis druhu

Ludwigia peploides je trváca vodná rastlina, ktorá rastie v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách. Stonky sú hladké až riedko plstnaté, rastú horizontálne vo vode alebo na povrchu bahna a vyrastajú aj nad vodnú hladinu (sú viac plazivé a položené oproti druhu Ludwigia grandiflora, ktorá ich má viac vzpriamené). Listy sú striedavé, vyrastajú husto dookola stonky a z pohľadu zvrchu vyzerajú ako ružica listov na vodnej hladine, môžu byť až 10 cm dlhé. V čase kvitnutia sú listy oválne alebo elipsové. Druh tvorí dva typy koreňov – 1. typ sú korene udržiavajúce rastlinu v substráte na dne a prijímajúce výživné látky a 2. typom sú adventívne korene vyrastajúce pozdĺž stonky, ktoré prijímajú kyslík z vody a slúžia na zakorenenie úlomkov stonky. Kvety sú žiarivo žlté, s priemerom 1 – 3 cm (sú menšie ako pri druhu Ludwigia grandiflora), s 5-timi lupienkami, vyrastajúce z pazúch listov v júni až septembri. Plodom je tobolka s množstvom drobných semien.

Pôvod druhu

Pochádza z Ameriky, kde sa prirodzene vyskytuje v južnej, severnej aj strednej Amerike. Rozšírila sa už do Ázie (Thajska), Austrálie a Indonézie, na Madagaskar, a do oblasti Európy, kde je evidovaná v Belgicku, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Holandsku, Španielsku a Turecku.

Ludwigia peploides ssp. montevidensis Chowilla plant habit

Fotodokumentácia: http://saseedbank.com.au/species_information.php?rid=2754

 Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Stojaté (rybníky, jazerá, kanály, priekopy) alebo pomaly tečúce vody, ale dokáže rásť aj na vlhkých brehoch. Rastie v rôzne hlbokých vodách, eutrofných aj oligotrofných.

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa generatívne – semenami, ale aj vegetatívne rozrastaním poplazmi a tvorbou dcérskych rastlín, alebo úlomkami stonky.

Známe spôsoby odstraňovania

Sú možné mechanické spôsoby odstraňovania, ale hrozí pri nich vytvorenie úlomkov stoniek rastlín, ktoré sa vodou dostanú na nové lokality a opäť zakorenia. Využívajú sa herbicídy, ale tie môžu negatívne ovplyvniť aj iné druhy rastlín alebo živočíchy.

Použité podklady:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2338.2011.02511.x/pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigia_peploides

http://www.arkive.org/creeping-water-primrose/ludwigia-peploides/

Informácia o druhu Ludwigia peploides – na stiahnutie