Lycium barbarum L. – kustovnica cudzia

Rad: Polemoniales
Čeľaď: Boraginaceae

Zaradenie

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

lycium_barbarum_j_kostal2

Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Opis druhu

Drevina (ker) nižšieho vzrastu, ktorý vytvára husté porasty a popri opore rastie aj do vyšších výšok. Jeho dlhé prútovité konáre prevísajú tak, že sa väčšinou dotýkajú pôdy. Takýmto spôsobom môžu zakoreňovať a rozširovať pôvodný porast. Dorastajú až do dĺžky 2,5 metra. Sú hnedosivej farby, riedko porastené tŕňmi. Listy sú striedavé, krátko stopkaté, kopijovité alebo úzko elipsovité, celo okrajové. Prevažne v júli až auguste sa tvoria drobné, ružové až fialové, lievikovité kvety, ktoré na konároch vyrastajú v menších zväzkoch. Plodom je elipsovitá bobuľa oranžovo červenej farby.

Pozor

Semená alebo sadenice tohto druhu sú často ponúkané ako rastliny goji, ktorou je ale kustovnica čínska (Lycium chinensis)!
Takouto zámenou dochádza k nežiaducemu rozširovaniu druhu.

Pôvod

Druh pochádza zo Stredomoria (z juhovýchodnej Európy a oblasti Malej Ázie), z kade sa postupne rozširoval a vysádzal aj do severnejších častí Európy najmä ako okrasný ker do živých plotov, ale aj kvôli plodom ako náhrada za plody kustovnice čínskej, tzv. plody goji.

Ekológia

Druh nie je náročný na pôdu a vlhkosť. Dokáže prežiť aj v suchších podmienkach a nakoľko ľahko zakoreňuje, vytvára prevísajúce konáre, ktorými ľahko zakoreňuje a tvorí husté navzájom prepletené krovité porasty. Rozširuje sa aj generatívne semenami, ktoré roznášajú vtáky, požierajúce plody druhu.

Rozšírenie v SR

Šíri sa najmä v južných okresoch Slovenska, kde vytvára porasty v okolí ciest, na opustených nevyužívaných pozemkoch, svahoch, násypoch. Na Záhorí sa dokonca vyskytuje aj v riedkych borovicových porastoch.

Mapa známeho rozšírenia druhu Lycium barbarum – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Lycium barbarum. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na linku.

Metódy odstraňovania

Pri menších porastoch (niekoľko kríkov) je možné využívať vykopávanie alebo vytrhávanie, ale je potrebné dohliadnuť na to, aby v pôde neostali žiadne časti z koreňa, lebo druh môže opätovne vyrásť. Pri väčších porastoch sa môže použiť odstránenie porastu krovinorezom alebo mulčovanie, zásadne pred kvitnutím (najneskôr v čase kvitnutia druhu). Reznú plochu je potrebné čím skôr natrieť koncentrovaným herbicídnym prípravkom, aby sa obmedzilo zmladzovanie druhu. Používa sa aj postrek celej rastliny (kra) herbicídnym prípravkom.

Informácia o druhu Lycium barbarum – na stiahnutie