Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

Rad: Schizaeales
Čeľaď: Lygodiaceae

Invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie

Fotodokumentácia:https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5160080

Opis druhu

Lygodium japonicum je papraď s lianovitou stonkou, dorastajúcou až do dĺžky 30 m, popri opore do výšky, alebo sa plazí po zemi. Podzemok je plazivý hnedočiernej farby, z ktorého vyrastajú nové stonky. Tie sú pomerne pevné, ťažko sa lámu, zelené až hnedé, príp. červenkasté až čierne. Listy sú viackrát zložené, lístky protistojné, svetlozelené, zvyčajne trojuholníkového tvaru, smerom k vrcholu sa zmenšujú. Spodné lístky sú sterilné, vrchné lístky sú plodné, na okraji laločnaté. Na spodnej strane lalokov sa vytvárajú zelené výtrusnice umiestnené v dvoch radoch, v ktorých sa vytvára veľké množstvo spór (výtrusov).

Pôvod druhu

Druh pochádza z Ázie (južnej a východnej časti kontinentu) a prirodzene sa vyskytuje aj v ostrovoch Papua Nova Guinea. Invázne sa šíri v Austrálii, na juhu USA a v južnej časti Afriky. V Európe zatiaľ nebol potvrdený.

Výskyt na Slovensku

Druh na Slovenku zatiaľ nie je udávaný a je nepravdepodobný vzhľadom k ekológii druhu.

Ekológia druhu

Rastie v tropických a subtropických oblastiach, kde vyžaduje vlhkejšie a teplé podmienky. Vyskytuje sa v lesoch, v okolí vodných plôch, v mokradiach, ale aj v okolí ciest.

Šíri sa vegetatívne rozrastaním podzemku, ale hlavnou stratégiou šírenia je generatívny spôsob výtrusmi, ktoré sú vetrom roznášané na veľké vzdialenosti.

Metódy odstraňovania

Druh je možné odstraňovať mechanicky pri menších porastoch vytrhávaním, vykopávaním, pri väčších porastoch kosením, mulčovaním. Ide však o nákladnú metódu, nakoľko jedince rýchlo regenerujú.

Využívajú sa najmä chemické aplikácie postrekom na porasty druhu.