Microstegium vimineum  (Trin.) A. Camus

Rad: Poales
Čeľaď: Poaceae

microstegium_vimineum_nps-1
Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Microstegium_vimineum

Opis druhu

Jednoročná tráva dorastajúca do výšky 40 až 100 cm. Nevytvára trsy, ale plazivé podzemky, z ktorých zakoreňuje. Vzhľadom pripomína malý bambus. Stonka je hladká z ktorej striedavo vyrastajú svetlozelené úzko kopijovité listy. Listy sú po oboch stranách jemne plstnaté, so strieborným pásikom jemných chĺpkov pozdĺž žilnatiny uprostred hornej strany listu. Kvitne v neskorom lete až septembri. Súkvetím je terminálny, vetvený klas, cca 2 – 7 cm dlhý, s menej ako piatimi vetvami. Jednotlivé klásky sú opadavé. Plevy sú bezostné, plievky môžu byť ostnaté alebo bezostné, sú po dve v klásku. Plody sú elipsovité, žlté až žlto-fialové.

microstegium_vimineumi_tqbh12174

Fotodokumentácia: http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_TQBH12174&res=640&guide=Grasses&cl=US/VA/Giles/Mountain_Lake_Biological_Station

Pôvod druhu

Pochádza z južnej a východnej časti Ázie, z kade bola prevezená do USA v roku 1919, kde sa prejavila ako invázny druh a dnes sa vyskytuje v 26 štátoch.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh doteraz nebol na Slovensku zaznamenaný vo voľnej krajine.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v rôznych typoch biotopov a je dobre prispôsobivá na znížené množstvo slnečného žiarenia v zatienených lokalitách. V krajinách, kde sa vyskytuje, rastie v okolí ciest, v lužných lesoch, mokradiach, v horských oblastiach, na poliach a na rôznych narušených stanovištiach.

microstegium-infestation_mehrhoff-e1441474724670

Fotodokumentácia: http://crcwma.org/index.php/2015/09/05/japanese-stiltgrass-microstegium-vimineum/

Spôsoby rozmnožovania

Prevažuje generatívne rozmnožovanie, lebo rastlina produkuje veľký počet semien. Ich klíčivosť je až 5 rokov.

Spôsoby odstraňovania

Z mechanických spôsobov odstraňovania druhu sa využíva pastva dobytkom, kosenie, orba alebo vytrhávanie (u malých populácií) v poľnohospodárskych oblastiach. V lesoch alebo na iných typoch lokalít je už mechanický spôsob eliminácie druhu menej úspešný. Úspešné je chemické odstraňovanie postrekom herbicídmi.

Všetky zásahy je potrebné realizovať v období pred kvitnutím druhu. Nakoľko ide o jednoročnú rastlinu, je to efektívny spôsob načasovania, aby nedošlo k vytvoreniu semien.

Použité podklady:
https://en.wikipedia.org/wiki/Microstegium_vimineum
http://crcwma.org/index.php/2015/09/05/japanese-stiltgrass-microstegium-vimineum/
http://www.eddmaps.org/ipane/ipanespecies/grass/microstegium_vimineum.htm