Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verds.

Rad: Saxifragales
Čeľaď: Haloragaceae

800px-Myriophyllum_aquaticum_-_side_(aka)myaq-Graves_Lovell

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Myriophyllum_aquaticum#/media/File:Myriophyllum_aquaticum_-_side_%28aka%29.jpg

http://www.nps.gov/plants/alien/pubs/midatlantic/myaq.htm

 

Opis druhu

Ide o vodnú trvácu rastlinu. Jej modrozelené až sivozelené listy vyrastajú v praslenoch okolo celej stonky, vždy po 4 až 6 listov. Ponorené listy sú dlhé 1,5 až 3,5 cm, hlboko vykrajované s množstvom (20 – 30) úzkych lalokov a majú tvar „papagájovho pierka“. Pri pohľade na rastlinu zhora, vyzerá ako malý ihličnatý strom. Listy vyrastajúce nad vodnú hladinu sú väčšie, 2 až 5 cm dlhé s menším počtom lalokov na listoch, len 6 – 18.

Kvety (samičie) sa tvoria na jar, keď je už ohriata voda, sú ružovo biele a vyrastajú z pazúch listov rastúcich nad hladinou. Mimo územia Ameriky rastlina nevytvára samčie kvety a v našich podmienkach nie je plodná.

Pôvod druhu

Pôvodom je druh z povodia Amazonky (Južná Amerika), ale v súčasnosti sa vyskytuje už na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy. 

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v riekach, rybníkoch, jazerách alebo kanáloch, najčastejšie v okolí ich brehov, prevažne vo vodách s vyšším obsahom živín. Preferuje skôr teplejšie oblasti.

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa výlučne vegetatívne. Rastie z úlomkov stonky, ktoré sú roznášané vodou a vytvára husté porasty po celom dne.

Známe spôsoby odstraňovania

Herbicídy pri tomto druhu nie sú veľmi využívané, lebo povrch rastliny má tenkú povoskovanú vrstvu, ktoré ju chránia pred pôsobením herbicídov. Je možné ich aplikovať len na časti porastov, ktoré vyrastajú nad vodnú hladinu a najmä na mladé porasty a je potrebné zásah niekoľkokrát opakovať. Mechanické odstraňovanie kosením alebo rozsekaním rastlín len môže uľahčiť jej šírenie. Pri použití týchto metód je nevyhnutné odstrániť všetky časti rastlín. Je možné využiť aj vytrhávanie rastlín.

Použité podklady: https://en.wikipedia.org/wiki/Myriophyllum_aquaticum

http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/plants/weeds/aqua003.html

Informácia o druhu Myriophyllum aquaticum – na stiahnutie