Myriophyllum heterophyllum Michx.

Rad: Haloragidales
Čeľaď: Haloragaceae

myriophyllum-heterophyllum-sf-dcameron-b

Fotodokumentácia: https://gobotany.newenglandwild.org/species/myriophyllum/heterophyllum/

Opis druhu

Ide o vodnú trvácu ponorenú rastlinu, ktorá má len kvitnúce prasleny vynorené nad hladinu. Stonka dorastá do dĺžky 100 cm, je plná (nie dutá). Ponorené listy sú v praslene po 4 – 5, oddialené, hrebeňovité, podlhovasté, s rozmermi 2-4 x 1-3 cm, delené na 5 – 12 párov nitkovitých segmentov, s rozmermi 0,5 – 1,5 cm. Rastliny sú obojpohlavné. Kvety rastú v pazuchách listov, v spodnej časti sú samičie, horné kvety sú samčie. Sú vetrom opelivé. Listene sú priame, niekedy zahnuté, kopijovité až oválne, s rozmermi 4-18 x 1-3 mm, s hlboko pilovitým okrajom. Lupene, len 1,5 – 3 mm dlhé, sú na jednotlivých kvetoch po 4.

fig-2-emergent-leaf-form-of-a-flowering-shoot-of-myriophyllum-heterophyllum-image
Fotodokumentácia: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12277/full

Pôvod druhu

Pôvodom je z juhovýchodnej časti USA. Z tade sa rozšíril cez Nové Anglicko do severozápadnej časti USA a do Európy (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko). V Európe bol zaradený na zoznam inváznych druhov rastlín EPPO v roku 2012.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy z voľnej prírody. Zvykne byť využívaný v akvaristike a ako druh do záhradných jazierok.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rastie v riekach, rybníkoch, jazerách alebo kanáloch, s nahromadeným sedimentom. Preferuje skôr vody s vyšším pH.

uconn_ipane_myrioheter_04a

 Fotodokumentácia: https://www.eddmaps.org/ipane/icat/jpg/uconn_ipane_myrioheter_04a.jpg

Spôsoby rozmnožovania

Rozmnožuje sa vegetatívne (z úlomkov stonky, ktoré sú roznášané vodou) ale aj generatívne (semenami). Vytvára husté porasty po celom dne.

 Spôsoby odstraňovania

Malý, skoro zistený výskyt môže byť úspešne eradikovaný pomocou opatrného ručného vytrhávania, s dôrazom na odstránenie všetkých častí rastliny z vodnej plochy. Eradikácia po obsadení priestoru je málo úspešná. Využíva sa mechanická ťažba substrátu spolu s  rastlinami, prekrývanie vodnej hladiny nepriepustnými tkaninami (celtovinou) na zabránenie prístupu svetla, vypustenie nádrže a jej vysušenie, premrznutie). Využíva sa aj aplikácia herbicídnych prípravkov.

Použité podklady:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/34940
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12277/full