Norok americký (Mustela vison)

American_Mink

Zdroj fotografie: http://www.wikiwand.com/it/Neovison_vison

Introdukcia norka amerického

  • zámerný prenos ľuďmi
  • chov na farmách ako kožušinová zver, odkiaľ prenikla do voľnej prírody
  • do Európy bol introdukovaný začiatkom 20  storočia.
  • Na Slovensku sa chov norka amerického začal rozvíjať v 50. rokoch 20. storočia zakladaním kožušinových fariem (napr. Badín, Teplý Vrch, Galanta, Kotešová, Lisková, Stará Myjava). Z týchto chovov ročne unikalo do voľnej prírody viacero jedincov.
  • Norok americký sa považuje za jednu z hlavných príčin úbytku norka európskeho v mnohých európskych krajinách. Negatívne ovplyvňuje aj iné pôvodné druhy živočíchov v Európe, najmä vodných vtákov, vtákov a cicavcov žijúcich pri vode, vrátane tchora tmavého a rakov.

Popis

Lasicovitá šelma s valcovitým pozdĺžnym telom (35-45cm) s krátkymi končatinami, prispôsobenými na plávanie (blany medzi prstami) a tmavým hnedým chvostom, s malou hlavou a krátkymi ušami. Samec je väčší a ťažší ako samica. Lebka norka amerického je podobná lebke norka európskeho ale je masívnejšia, užšia a menej pretiahnutá. Zimná srsť u norka amerického  je hustejšia, dlhšia a mäkšia ako pri pôvodnom norkovi európskom. Brada a spodný pysk sú biele.

Areál

Druh pochádza zo Severnej Ameriky (mimo suchej JZ oblasti). Introdukovaný bol do Južnej Ameriky (Argentína), Ázie (najmä ázijská časť Ruska) a Európy. kde sa zakladali chovy pre jeho cennú kožušinu už od začiatku 20. storočia.

Biotop

Žije v lesných a trávnatých porastoch v blízkosti vody, pri pomaly tečúcich riekach, potokoch, jazerách a močiarov – vodné prostredie s dostatkom vegetácie na brehoch tokov, ktorá im poskytuje dostatok úkrytových i oddychových možností.

Spôsob života

Norok americký je viazaný na vodné prostredie. Je dobrý plavec ale dobre sa šplhá aj po stromoch. Pári sa od januára do apríla, o 3-4 mladé sa stará matka, po 14 týždňoch sú už nezávislé, pohlavne dospievajú v 10 až 11 mesiaci. Dožívajú sa viac ako 10 rokov.

Potrava

Druh nie je viazaný na vyhradený typ potravy. Živí sa malými cicavcami, rybami, kôrovcami, obojživelníkmi a vtákmi, žijúcimi pri vode, prípadne potravu vyhľadáva aj priamo vo vode.

Informácia o druhu norok americký – na stiahnutie