Nosáľ červený (Nasua nasua)

nasuaFotodokumentácia: http://www.biolib.cz/en/image/id189545/

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Jedince druhu sa vyskytujú v južných častiach USA (Florida), v Európe v Španielsku na Malorke, kde sú držané v súkromnej zbierke alebo v ZOO. Potenciálne nebezpečenstvo predstavujú úniky zo zajatia. Druh je vysoko prispôsobivý rôznym prostrediam, rôznej strave (aj pri ľudských sídlach napr. vykrádanie kontajnerov) a má vysoký reprodukčný potenciál.

Popis

Na hornej časti tela majú tmavohnedé sfarbenie ale môžu byť aj sivo alebo žiarivo hrdzavé, na spodnej strane tela sú biele. Hlava je úzka a pretiahnutá vďaka čomu môže ľahko vyhľadávať korisť spod hrabanky. Na hlave sú svetlé škvrny po bokoch a pod očami, uši sú malé. Chvost má dlhý (lepšia rovnováha) väčšinou čierny so žltými krúžkami. Dospelý jedinec meria od 41 – 67 cm, dĺžka chvosta sa pohybuje od 32 – 69 cm. Tieto zvieratá sú vysoké asi 30 cm a vážia 3 až 6 kg. Majú aj silné pazúry na predných končatinách, vďaka ktorým si vyhrabávajú potravu z dutín stromov.

Areál

Vyskytuje sa v tropických oblastiach Južnej Ameriky v Kolumbii, Venezuele, Uruguaji v severných častiach Argentíny. Na východných a západných svahoch And zasahujú až do nadmorskej výšky 2500 m.

Biotop

Primárne žijú v zalesnených oblastiach dažďového pralesa ale aj v suchých krovinatých a lesných biotopoch. Ďalším biotopom sú horské lesy do 2500 m n. m.

Spôsob života

Samec je v období párenia akceptovaný v skupine samíc a mladších jedincov. Obdobie párenia sa mení vzhľadom na umiestnenie a maximálnu dostupnosť ovocia a prebieha medzi januárom a marcom a v niektorých lokalitách od októbra do februára. Samice rodia 3 – 7 mláďat 74 – 77 dní po párení.

Potrava

Všežravec, živí sa ovocím a bezstavovcami.

Zdroj: http://www.cabi.org

Informácia o druhu nosáľ červený (Nasua nasua) – na stiahnutie