Elodea nuttallii  (Planch.) H. St. John

 Rad: Alismatales
Čeľaď: Hydrocharitaceae

1200px-elodeanuttallii2Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Elodea_nuttallii

Opis druhu

Vodná, na dne koreniaca trváca rastlina s tenkou, rozkonárenou stonkou, dlhou 3 až viac metrov, voľne vznášajúcou sa vo vode a na hladine. Pozdĺž celej stonky vyrastajú vedľajšie korene voľne splývajúce vo vode. Listy sú svetlozelené, priehľadné, podlhovasté, 6 – 7 mm dlhé a 1 – 4 mm široké, prisadnuté, na vrchu zúžené až náhle zašpicatené, väčšinou späť zahnuté alebo pokrútené, so slabo zubatým okrajom, vyrastajúce v praslene (spravidla po tri listy). Drobné biele až svetloružové kvety s troma korunnými lístkami sa tvoria postupne v pazuchách listov od mája do októbra. Samčie kvety sa pred rozkvitnutím oddelia od stonky a vyplávajú na hladinu a rozkvitajú až tam. Samičie kvety sú dlho stopkaté a rozkvitnú až po dosiahnutí hladiny. Väčšina rastlín vyskytujúcich sa v Európe je samičích, len na niektorých miestach sú známe aj samčie jedince, preto prevláda u druhu vegetatívne rozmnožovanie.

elodea_nuttallii-female_flower

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Elodea_nuttallii

Pôvod druhu

Pochádza zo Severnej Ameriky, z USA a južnej časti Kanady. Z tade sa rozšíril do Ázie, Austrálie a Európy. Prvý výskyt v Európe bol z roku 1914 z Anglicka. Bola nájdená tiež v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Írsku, Švédsku a Nórsku.

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh doteraz nebol na Slovensku zaznamenaný vo voľnej krajine. Využíva sa ako akváriová rastlina, čo umožňuje jej šírenie.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Vodná rastlina rastúca v jazerách, pomaly tečúcich riekach, nie hlbších ako 3 m, ktoré sú bohaté na živiny s pH 6,5 – 10. Znáša aj znížené osvetlenie slnečným svetlom, čo jej umožňuje rásť aj v zakalených vodách. Znáša aj mierne znečistenie organickým odpadom, ropnými látkami a tiež zvýšenú salinitu vody.

elodea-nuttallii-1

Fotodokumentácia: http://alienplantsbelgium.be/content/elodea-nuttallii

 

 

 

Spôsoby rozmnožovania

Prevažuje vegetatívny spôsob rozmnožovania úlomkami stonky, ktoré ľahko zakoreňujú.

Spôsoby odstraňovania

Druh vytvára na vodných plochách hustý porast, ktorý narúša prirodzené prúdenie vody, neumožňuje prienik slnečného svetla do vody (bráni vo fotosyntéze iným vodným rastlinám), narúša prirodzenú výmenu plynov a okysličovanie vody, kontaminuje vodu vznikajúcimi sedimentmi, čím spôsobuje pokles populácií pôvodných vodných druhov rastlín, živočíchov, ale aj živočíchov viazaných na otvorenú vodnú hladinu (loviace vtáky).

Základom je prevencia a včasné zistenie výskytu druhu, zákaz predaja a nevyhadzovanie častí rastlín pestovaných v akváriách do kanalizácie, ktorou sa druh môže dostať do vodných tokov.

Využíva sa spásanie porastov druhu bylinožravými druhmi rýb napr. Ctenopharyngodon idella. Má to však aj negatívny vplyv na iné rastliny vyskytujúce sa v jazere alebo vo vodnom toku.

Mechanické odstraňovanie sa využíva len vtedy ak je zaručené, že nedôjde k fragmentácii stoniek a rozšíreniu na nové miesta, napr. v uzatvorených bezodtokových jazerách. Využíva sa kosenie porastu v júli až skorom auguste a následne ďalšie kosenie na konci vegetačnej sezóny s následným odstránením pokosenej biomasy z vodnej plochy.

V chladnejších oblastiach sa využíva metóda vypustenia vodnej plochy v zimných mesiacoch a premrznutia druhu počas zimy, alebo zakrytím a zatienení plochy  s výskytom jedincov druhu (textíliami).

Využíva sa ja chemická aplikácia herbicídmi, ktorá má však negatívny vplyv na ostatné druhy a nakoľko sa jedná o vodnú rastlinu je potrebný niekoľkoročný zásah, kým sa dosiahne eliminácia druhu.

Použité podklady:
https://en.wikipedia.org/wiki/Elodea_nuttallii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_mor_americk%C3%BD
https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/e/elodea-nuttallii/elodea.pdf