Nutria vodná/riečna (Myocastor coypus)

M.coypus_31.5.2009_PR_Zitavsky_luh_Mana_J.Lengyel_Kopie - IMG_8092 (2)

Autor fotografie: Mgr. Jozef Lengyel, PhD.

Introdukcia nutrie vodnej/riečnej

  • zámerný prenos ľuďmi
  • chov na farmách ako kožušinová zver, odkiaľ prenikla do voľnej prírody

Do Európy bola dovezená ako chovný druh na kožušinu a veľmi chutné mäso začiatkom dvadsiateho storočia. Čoraz častejšie dochádzalo k únikom chovaných jedincov do prírody a v posledných dekádach storočia sa začala objavovať vo voľnej prírode už aj na Slovensku.

Na Slovensku  sa s ňou môžeme stretnúť predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova.

Popis

Nutria je oveľa väčšia ako ondatra. Dosahuje hmotnosť 10 až 12 kilogramov. Má hranatú hlavu, telo pôsobí zavalito, najmä pri pohybe po súši. Približne 30 až 45 cm dlhý silný chvost je  na priereze okrúh­ly, nie sploštený ako v prípade ondatry či bobra. V okolí nozdier a papule má charakteristickú bielosivú srsť. Typické pre nutriu sú jej oranžovočervené predné rezáky, dokáže nimi hlodať i pod vodou podobne ako bobor. Pri pohybe vo vode jej pomáhajú plávacie blany na zadných končatinách.

Areál

Druh pochádza z južnej Ameriky (oblasti južne od obratníka Kozorožca), od Tichého oceánu po Atlantik.

Biotop

Nutria sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek.

Spôsob života

Nutrie žijú väčšinou v pároch alebo v rodinách a pri vyšších stavoch populácie v kolóniách, strážia si svoje teritórium.

Potrava

Živí sa predovšetkým rastlinnou potravou v okolí vodných plôch. Väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu a rozhrabať brehy, čím prispieva k  erózii, najmä na sypaných hrádzach.

Informácia o druhu nutria vodná – na stiahnutie