Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.)

Rad: Caryophyllales
Čeľaď: Polygonaceae

5480514

Fotodokumentácia: http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5480514

Opis druhu

Persicaria_perfoliata#3231a#_23Jun2009vaculp_ITWilson_8209_5Fotodokumentácia: http://vaplantatlas.org/index.php?do=plant&plant=3231

Ide o jednoročnú lianu, dorastajúcu až do dĺžky 9 metrov.

Na nedrevnatej červenkastej byli, stopkách listov a na spodnej strane listovej čepele, jej vyrastajú háčiky, ktoré druhu pomáhajú prichytávať sa na iných rastlinách a využívať ich ako oporu pre svoj rast. Jeho svetlozelené listy sú trojuholníkové, striedavo vyrastajúce pozdĺž tenkej byle. V určitých intervaloch sa na stonke vytvárajú charakteristické kruhové listy, šálkovito tvarované, z ktorých vyrastajú kvetné púčiky. Kvety sú malé, biele a nenápadné, samoopelivé. Plody sa vytvárajú od júna do októbra, sú nápadné, oceľovomodré, obsahujúce niekoľko lesklých čiernych semien.

Pôvod druhu

Pochádza z tropickej a miernej časti východnej Ázie (východná časť Ruska, Čína, Nová Guinea, ostrovy od Japonska po Filipíny a juh Indie).

Prvý zaznamenaný výskyt na Slovensku

Druh zo Slovenska nie je známy.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Rozrastá sa na otvorených teplých plochách pozdĺž lesných okrajov, mokradí, riečnych brehov, cestných komunikácií, na neobrábaných poliach, poškodených biotopoch ale aj v hustých lesoch. Je tolerantný voči zatieneniu (na časť dňa), ale vyžaduje pomerne dobrú svetelnosť lokality (63-100 %), čo si zabezpečuje obrastaním stromov na lokalite. Nevadia mu ani vlhké lokality, chudobné na živiny. Je citlivá na mráz. Po prvých mrazoch odumiera.

Spôsoby rozmnožovania

Šíri sa semenami, ktoré sa na rastline vytvárajú postupne počas celej sezóny. Tie sú roznášané vtákmi, alebo mravcami, prípadne vodou pri silných búrkach, resp. ak druh rastie v okolí riek alebo mokradí, pretože až 9 dní môžu plody plávať na hladine.

800px-Invasive_mile-a-minute_weed

Fotodokumentácia: https://en.wikipedia.org/wiki/Persicaria_perfoliata#/media/File:Invasive_mile-a-minute_weed.jpg

Známe spôsoby odstraňovania

Efektívnym spôsobom je ručné vytrhávanie mladých rastlín na začiatku sezóny. Využívanie herbicídov nie je vhodné kvôli ich negatívnemu vplyvu na pôvodnú vegetáciu. Je možné ho využiť selektívne – postrekom mladých rastlín na začiatku vegetačnej sezóny.

Použité podklady:

https://en.wikipedia.org/wiki/Persicaria_perfoliata

http://www.nps.gov/plants/alien/fact/pepe1.htm

Informácia o druhu Persicaria perfoliata – na stiahnutie