Pistia stratiotes L.

Rad: Alismatales

Čelaď: Araceae

Invázny druh vzbudzujúci obavy Euróskej únie.

Fotodokumentácia: Krzysztof Ziarnek 

Opis druhu

Pistia stratiotes je  viacročná, jednoklíčnolistá vodná rastlina, plávajúca na hladine (tzn. nezakoreňuje na dne). Jej korene sú husté, rozkonárené, až 20 cm dlhé, voľne plávajúce. Samotná rastlina je 5 – 15 cm vysoká. Listy sú zelenej farby, mäkké, husté, cca 13 cm dlhé a 17 cm široké, vejárovitého tvaru s paralelnou žilnatinou, tupým vrcholom, s celým okrajom. Kvetenstvo je tvorené 1 samičím a 2 – 8 samčími kvetmi, vytvárajúcimi 8 –10 mm dlhý tulec, ktorý je zvonku zelený, vo vnútri biely. Plodom sú oválne zelené bobule s vajcovitými semenami.

Pôvod druhu

Pochádza z Južnej Ameriky. V súčasnosti sa vyskytuje v tropických a čiastočne aj subtropických oblastiach celého sveta (na makaronézskom ostrove La Palma, v Afrike od Egypta až po južnú Afriku, na Madagaskare a Maskarénach, v Ázii prevažne v južnej časti kontinentu, na severe Austrálie, v Amerike od juhu USA až po severnú Argentínu).

Ekológia druhu

Vyskytuje sa hladine vodných plôch (jazier, rybníkov, na mierne tečúcich vodných tokoch). V Ázii sa vyskytuje až do nadmorskej výšky 1000 metrov nad morom. Je nenáročný na podmienky týkajúce sa škály teploty a pH vody. Najvhodnejšie podmienky má pri pH 6,5 – 7,2 a v rozmedzí teplôt 22 – 30 °C, ale znesie aj extrémne teploty až do 35 °C.

Pri vhodných podmienkach dokáže vytvoriť veľmi husté porasty, ktoré úplne pokryjú celú vodnú plochu. Obmedzia tým prietok vody, znižujú infiltráciu svetla, ktorá je potrebná pre fotosyntézu, čo má za následok zhoršovanie kvality vody a postupné odumieranie ostatných rastlinných a živočíšnych druhov.

Rozmnožuje sa semenami, ktoré plávajú na hladine niekoľko dní a sú prepravované prúdom vody a vodným vtáctvom predtým, ako klesnú na dno. Klíčenie semien môže prebiehať aj bez prítomnosti svetla pri teplote nad 20 °C. Rozmnožuje sa tiež vegetatívne rozrastaním stolonov – vodorovne alebo šikmo rastúcich samostatných výhonkov, z ktorých sa vytvorí nová ružica listov.

Výskyt na Slovensku

Druh sa v súčasnosti na území Slovenska nešíri vo voľnej prírode. V minulosti bol predávaný v záhradníctvach ako okrasná rastlina do záhradných jazierok.

Metódy odstraňovania

Vzhľadom k výskytu druhu na vodných plochá, sú preferované mechanické spôsoby odstraňovania. Je možné využiť zber rastlín sieťami z vodnej hladiny, s využitím mechanizácie ako sú mechanické plávajúce kombajny, ktoré odstraňujú rastliny a prepravujú ich na likvidáciu na pevninu. V prípade rozsiahlejších výskytov je možné využiť aj letnenie plôch s premrznutím dna alebo vybagrovanie sedimentu, aby sa predišlo opätovnému vyklíčeniu zo semien.

Účinný je biologický spôsob odstraňovania pomocou hmyzu – nosatcov (Coleoptera, Curculionidae).

V prípade rozsiahleho výskytu sa v zahraničí využívajú aj chemické metódy s využitím herbicídov, ktoré sa však vzhľadom na použitie na vodných plochách musí dôkladne zvážiť, aby sa eliminovali negatívne účinky tejto aplikácie.