Potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis)

Zdroj fotografie: http://sdakotabirds.com/species/ruddy_duck_info.htm

Introdukcia

Potápnica bielolíca bola introdukovaná do Veľkej Británie ako okrasný vodný vták. Z chovov v zajatí unikla a rozšírila sa do Európy, kde začala hybridizovať predovšetkým s potápnicou bielohlavou (Oxyura leucocephala). Výsledkom ich kríženia je plodné potomstvo s dominantnými znakmi invázneho druhu. Pôvodný európsky druh O. leucocephala je v dôsledku toho v súčasnosti ohrozený vyhynutím.

Popis

Jedná sa o malý druh kačice (36 – 43 cm). Vyznačuje sa vertikálne postavenými chvostovými perami. Samce majú jasno modrý zobák. Vrchná časť hlavy a šija sú čierne, tvárová časť kontrastne biela. Sfarbenie tela je červenkasté.

Areál

Domovský areál druhu sa nachádza predovšetkým v Kanade a USA. Sekundárne sa druh vyskytuje v 21 krajinách západnej palearkticnej oblasti, napr. v Belgicku, Turecku, na juhu Španielska, Portugalska a Talianska. Najväčšia európska populácia sa nachádza vo Veľkej Británii (okolo 5000 jedincov) a vo Francúzsku (50 hniezdnych párov).
Druh O. jamaicensis bol na Slovensku zaznamenaný len raz v r. 2013 na lokalite Hrušovská zdrž (zátoka Vtáčí ostrov) pri Šamoríne. Jednalo sa o jeden exemplár – samicu. Potápnicu bielolícu možno na našom území klasifikovať ako zatúlanca, rovnako ako potápnicu bielohlavú so vzácnym a nepravidelným výskytom.

Biotop

Osídľuje takmer výhradne stojatovodné, vnútrozemské biotopy so sladkou vodou. Preferuje plytké vodné plochy s bohatým zárastom vodných rastlín. Vyhýba sa tečúcim vodám.

Spôsob života

Spôsob života je podobný ostatným druhom divých kačíc žijúcich na našom území. Obdobie reprodukcie (znáška vajec a výchova mláďat) prebieha od apríla do augusta, zväčša raz za sezónu (max. dva razy). Znášku tvorí 4 – 6 vajec (max. 20, v priemere 7).

Potrava

Všežravec. Hlavnú zložku potravy tvoria vodné mäkkýše, hmyz a jeho larvy (najmä Chironomidae), ale aj semená rastlín a vodné makrofyty.

Informácia o druhu potápnica bielolíca – na stiahnutie