Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

JB396797_profimedia_0043452999

Zdroj fotografie: http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&foto1=JB396797_profimedia_0043452999.jpg

Introdukcia

  • zámerný prenos ľuďmi
  • chov na farmách

Z chovov prenikol do voľnej prírody a ohrozuje pôvodné druhy fauny ako predátor, potravný konkurent a vektor chorôb.

Na Slovensku sa vyskytuje takmer na celom území. Trvalý výskyt druhu bol doložený v 130 mapových kvadrátoch DFS, čo predstavuje 30, 2% rozlohy Slovenska. Prvý doložený údaj o zástrele tohto druhu pochádza z roku 1966 z Levoče.

Popis

Stavbou tela je podobný jazvecovi. Dĺžku tela má do 80 cm, pričom je vysoký len asi 20 až 25 cm. Dlhá srsť je hnedosivá, s tmavšími nohami a pozdĺžnom pruhom na chrbte. Hlava s mohutnými bokombradami má tmavú masku tiahnúcu sa od očí cez líca až ku krku. Asi 20 cm dlhý chvost nosí voľne spustený.

Areál

Druh pochádza z JV Ázie, bol introdukovaný do európskej časti bývalého ZSSR (Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Litva), z kadiaľ sa rozšíril aj do ďalších európskych štátov ako napr. do Fínska, Švédska, pobaltských štátov, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bulharska, Česka a na Slovensko.

Biotop

Obýva rôzne typy stanovíšť od zalesnených oblastí (prevažne listnatých) až po agrocenózy v blízkosti vodných plôch. Pohybuje sa výlučne po zemi, nešplhá.

Spôsob života

Je to nočný živočích. Párenie prebieha skoro na jar, po deviatich týždňoch samica vrhá 5 – 8 mláďat, ktoré pohlavne dospievajú po prvom roku života a dožívajú sa 10 – 12 rokov. Za tuhej zimy upadá ako jediná psovitá šelma do nepravého zimného spánku. Na vlhkých stanovištiach si robí kôpkovité hniezda s dutinou, taktiež využíva ako úkryt nory líšok a jazvecov.

Potrava

Patrí medzi všežravce, skladbou podobný medvedíkovi čistotnému (plody, vtáky, myši, raky, ryby).

Informácia o druhu psík medvedíkovitý – na stiahnutie