Rak červený (Procambarus clarkii)

Rak červený (Procambarus clarkii)

Fotodokumentácia: Ing. Ivana Havranová, PhD.

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

  • zámerný prenos ľuďmi, umele vysadený do Európy (v r. 1973 do J Španielska)
  • ohrozuje naše pôvodné raky a môže mať vplyv aj na diverzitu a abundanciu ostatných makrofytov, bezstavovcov a obojživelníkov, nachádzajúcich sa na tej istej lokalite (potravný konkurent, prenáša račí mor, hĺby nory, zakaľuje vodu, akumuluje ťažké kovy, vyžiera rastliny)
  • na Slovensku je známy najmä z akváriových chovov

Popis

Druh je pomerne štíhly, červeno až červenohnedo sfarbený so svetlejšími škvrnami. Dorastá do veľkosti 12 – 15 cm. Hlavohrud je drsná, špička rostra (čelný hrot) je krátka s jedným párom postorbitálnych líšt. Klepetá sú pomerne úzke, na obidvoch stranách červené, na vrchnej strane pokryté tŕňmi a hrbolmi.

Areál

Druh pochádza zo Severnej Ameriky (od S Mexika po Z Floridu a na severe po Illinois a Ohio), z kadiaľ sa rozšíril do Európy, z prevahou výskytu v Španielsku, Francúzsku a Taliansku.

Biotop

Žije v rôznych typoch biotopov – mokrade, priehrady, zavlažovacie systémy, pomaly tečúce vody, nevyhýba sa ani slanému prostrediu, je prispôsobený životu v sezónne zaplavovaných oblastiach. Jedná sa o teplomilný druh, avšak môže prežiť aj v zamŕzajúcich vodách (napr. v Anglicku).

Spôsob života

Druh sa v zajatí dožíva 4 rokov, vo voľnej prírode väčšinou 12-18 mesiacov. Má vysokú rozmnožovaciu schopnosť (600 vajíčok v jednej znáške, niekedy aj dve generácie do roka).

Potrava

Všežravec, loví v noci.

Zdroj informácií: ŠTAMBERGOVÁ, M., SVOBODOVÁ, J. a KOZUBÍKOVÁ, E. Raci v České republice. Praha: AOPK ČR, 2009

Informácia o druhu rak červený – na stiahnutie