Rak mramorový (Procambarus fallax f. virginalis)

rak_mramorovy

Fotodokumentácia: http://www.biolib.cz/en/image/id219209/

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu 

Tento rak sa v súčasnej dobe masívne šíri na Madagaskare. V Európe vytvára životaschopné populácie od roku 2010. Najviac nálezov pochádza z posledných 5 rokov z Nemecka, výskyt bol zaznamenaný aj v Taliansku, Holandsku a na Slovensku. Jeho rozširovaniu najviac pomáha vypúšťanie preplnených akvárií do voľnej prírody a samovoľné úniky z jazierok na záhradkách

Popis

Dorastá 8 – 12 cm, pancier je hladký, hnedý až olivovo zelený, typické je nepravidelné mramorovanie (hnedé a hnedočervené škvrny). Po celej dĺžke tela sa po bokoch tiahne jeden nepravidelný čierny pruh. Klepetá sú relatívne malé, približne polovica dĺžky hlavohrudi. Dožívajú sa 3 – 4 roky. Pohlavne dospievajú už v 5. mesiaci.

Areál

Druh pochádza zo Severnej Ameriky, z Floridy a južnej Georgie.

Biotop

Žije v stojatých aj tečúcich vodách. Úspešné prežívanie a vytváranie stabilných populácií bolo pozorované v stojatých vodách. Najčastejšie ho môžeme nájsť v prímestských oblastiach, kde dochádza k vypúšťaniu rakov do voľnej prírody.

Spôsob života

Samice tohto raka majú jedinečnú schopnosť samooplodnenia, množia sa preto veľmi jednoducho. Vajíčka nosia pod zadočkom a po 20 – 30 dňoch sa z nich liahnu drobné ráčiky. Po zvliekaní mláďat je zaznamenaná najvyššia úmrtnosť a dospelosti sa bežne dožije len polovica mladých.

Potrava

Všežravec, mladé jedince často uprednostňujú živočíšnu potravu bohatú na bielkoviny.

zdroj: http://invaznidruhy.nature.cz

Informácia o druhu rak mramorový (Procambarus fallax f. virginalis) – na stiahnutie