Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

Fotodokumentácia: Ing. Ivana Havranová, PhD.

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

  • zámerný prenos ľuďmi, umele vysadený do Európy (do Poľska ako náhrada za zdecimovanú pôvodnú populáciu rakov račím morom)
  • ohrozuje naše pôvodné raky a môže mať vplyv aj na ostatné vodné organizmy (potravný konkurent, možné poranenie rýb klepetami)
  • je odolný voči račiemu moru (pleseň Aphanomyces astaci), ktorý môže aj prenášať

Na Slovensko sa aktívne šíri z Maďarska proti prúdu Dunaja.

Popis

Druh dorastá do veľkosti maximálne 12 cm, ale väčšina dospelých jedincov meria 5 – 6 cm. Telo je hnedo sfarbené s typickými červenohnedými pruhmi na chvostových článkoch. Spodná časť tela je žltá. Klepetá v porovnaní s našimi druhmi sú menšie, na špičke oranžové a ohraničené tmavým prúžkom. Hlavohruď je pomerne hladká, ale s nápadnými ostrými tŕňmi na bokoch. Na hlavohrudi na báze čelného hrotu (rostra) sa nachádza jeden pár dlhých postorbitálnych líšt.

Areál

Druh pochádza z východného pobrežia Severnej Ameriky, preto sa mu hovorí aj rak americký, ale vplyvom človeka sa rozšíril do Európy.

Biotop

Rak pruhovaný je dobre prispôsobený životu v tečúcich i stojatých vodách, uprednostňuje dno s vrstvou sedimentu, do ktorého sa môže zahrabávať. Rak pruhovaný nie je náročný na kvalitu vody, znáša aj silné znečistené vody. Oproti domácim druhom sa lepšie vyrovnáva so zmenami prostredia.

Spôsob života

Rak pruhovaný má vysokú plodnosť (400 vajíčok). V máji – júni sa liahnu mladé raky, ktoré pohlavne dospievajú už v nasledujúcom roku. Je to krátkoveký druh, dožívajúci sa v priemere 2 – 3 rokov (maximálne 5).

Potrava

Všežravec, loví v noci.

Informácia o druhu rak pruhovaný – na stiahnutie