Rak severný (Orconectes virilis)

UnIDed Crayfish IZOO 08 (3)LG

Fotodokumentácia: http://www.wetwebmedia.com/fwsubwebindex/fwdailypix/FWDP%20Arch%201-12/fwpotdarch9.htm

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Zámerne introdukovaný do Francúzka a Švédska v r. 1897, v súčasnej dobe je známy výskyt v Európe len v Holandsku a Veľkej Británii.
Druh radikálne vplýva na makrofyty a bezstavovce, čo môže viesť k úpadku spoločenstiev rýb, môže konzumovať vajíčka pstruhov a iných rýb, čo môže viesť k znižovaniu ich populácie.

Popis

Dospelé jedince dosahujú veľkosť 4,5 – 12,5 cm, pričom samce sú väčšie, sfarbenie je hnedočervené alebo olivovo hnedé, klepetá majú často oranžové alebo oranžovo červené.

Areál

Druh pochádza zo Severnej Ameriky, zo štátov Missouri, horná časť Mississippi, Ohio.

Biotop

Nachádza sa v potokoch zvyčajne v oblastiach s kamenistým dnom. Uprednostňuje teplé mierne kalné prúdy s množstvom úkrytov v skalných štrbinách, občas sa zakopáva do riečnych brehov, najmä ak sú nízke stavy riek.

Spôsob života

Reprodukcia začína na jeseň a trvá do skorej jari. Dospelé jedince následne ustúpia do hlbších vôd a sú neaktívne. Samičky nosia vajíčka niekoľko mesiacov, ktoré sú po oplodnení sformované do veľkej guličky pripomínajúcu malinu. Vajíčka sa liahnu dva mesiace po tom čo boli nakladené. Mláďatá vyzerajú ako miniatúrne dospelé jedince, dožívajú sa 3 roky.

Potrava

Všežravec, konzumuje celý rad živých a mŕtvych zvierat a rastlín, makrobezstavovce ako sú slimáky alebo hmyz ale aj ikry, žubrienky a makrofyty.

Zdroj: https://www.fws.gov/

Informácia o druhu rak severný (Orconectes virilis) – na stiahnutie