Rugulopteryx okumurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim

Rad: Dictyotales

Invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Európskej únie

 

 

Fotodokumentácia: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/16/2306

Opis druhu

Ide o druh hnedej inváznej morskej riasy. Stielky sú vzpriamené s priemerom 14 cm, dichotomicky rozvetvené, pripojené k podkladu pomocou početných rhizoidov. Stielky sa rozširujú do stlačenej časti s názvom flabellum a dorastajú  až do 10 cm výšky. Konce stielok sú tupé. Farba in situ je žltohnedá.

Pôvod druhu

Pochádza zo severozápadnej časti Tichého oceánu z oblasti mierneho pásma, najmä z okolia Japonska a Kórei. Prvýkrát bola zaznamenaná mimo svojej pôvodnej oblasti v roku 2002, v pobrežnej lagúne Thau (Occitania, Francúzsko, Stredozemné more). V roku 2015 bol druh zaznamenaný aj na pobreží Španielska a Maroka, kde sa začal rýchlo šíriť v pobrežných oblastiach Stredozemného mora a Atlantického oceánu.

Biotopy, v ktorých sa vyskytuje

Obýva osvetlené dná prílivovej zóny do maximálnej pozorovanej hĺbky 40 m. Najvyššie pokrytie (80 – 90 %) dosiahol druh v Ceute (Španielsko) v hĺbke 10 – 20 m, kde úplne eliminoval pôvodné spoločenstvá morského pobrežného dna.

Ekológia druhu

Druh sa rozširuje úlomkami častí stielky, napr. pri silnejších prílivových vlnách, pri búrkach, alebo pri inom mechanickom narušení. Stielky s rhizoidmi sú schopné sa uchytiť v iných lokalitách, kde sa prichytia o podklad a postupne sa rozrastajú a kolonizujú nové miesto výskytu.

Rozšírenie v SR

Druh sa na území Slovenska nevyskytuje.

Známe spôsoby odstraňovania

Zo známych spôsobov odstraňovania je preferované manuálne odstránenie rias. Táto metóda je však náročná na čas a financie. Je najefektívnejšia pri maloplošných výskytoch a pomáha udržiavať existujúcu populáciu bez výrazného šírenia na nové plochy.