Skokan volský (Rana catesbeiana)

North-American-bullfrog1

Zdroj fotografie: https://en.wikipedia.org/wiki/American_bullfrog

Introdukcia

– zámerný prenos ľuďmi
– chov na farmách – pre svoje dlhé nohy so svalnatými stehnami je obľúbený v gurmánstve
– teraristika
Z chovov prenikol do voľnej prírody a ohrozuje pôvodné druhy obojživelníkov (potravný konkurent, možný prenášač chytridiomykózy). Pre jeho plachosť je regulácia jeho počtu problematická.
Dovoz skokana volského do Európskej únie bol zakázaný.
Na Slovensku sa zatiaľ vo voľnej prírode nevyskytuje.

Popis

Druh je charakteristický robustným trupom a silnými a dlhými končatinami, dorastá do veľkosti 25 cm. Meno dostal podľa bučivého hlasu, ktorým samce označujú svoje územie. Sfarbenie jedincov závisí od prostredia, samce sú väčšinou sfarbené do zelena, samice sú hnedé. Oba pohlavia majú na vrchnej časti tela tmavo-hnedú kresbu/mramorovanie, spodná časť tela je biela. Samce sú menšie, s väčšími ušnými bubienkami.

Areál

Druh pochádza zo Severnej Ameriky, ale vplyvom človeka sa rozšíril do rôznych koncov sveta napr. do Japonska, na Havaj, ale aj do JZ Európy. Druh sa na Slovensku zatiaľ nevyskytuje.

Biotop

Druh silne viazaný na vodu a priľahlé brehové partie (akvatický druh). Vyhľadáva prírodné i umelé vodné nádrže, mokrade, pomaly tečúce vodné toky a zavlažovacie kanály s bohatými porastmi vodných rastlín, uprednostňuje plytké nádrže s prehriatou vodou. Jedince sú aktívne cez deň i v noci.

Spôsob života

Samičky kladú v zhlukoch veľké množstvo vajíčok (aj 20 000), z ktorých sa za 1 – 3 týždne liahnu žubrienky, ktoré metamorfujú v závislosti na teplote prostredia po 10 mesiacoch až 3 rokoch. Pohlavne dospievajú po 3 – 5 rokoch.

Potrava

Loví hmyz, ale vďaka svojej veľkosti si trúfne aj na mláďatá stavovcov, vrátane jedincov vlastného druhu.

Informácia o druhu skokan volský – na stiahnutie