Solidago gigantea Ait. – zlatobyľ obrovská

Rad: Asterales
Čeľaď: Asteraceae

Zaradenie

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

IM000787.JPG

IM000865.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Opis druhu

Trváca rastlina dorastajúce do výšky 50 až 250 cm. Byle sú holé, len v čase kvitnutia môžu byť aj riedko chlpaté, v dolnej časti väčšinou červenkasté. Listy sú striedavé, kopijovité, od polovice listu na okraji pílkovité. Súkvetie je metlina, tvorená oblúkovito ohnutými strapcami s úbormi drobných žltých kvetov, smerujúcich nahor. Okrajové jazykovité samčie kvety sú dlhšie ako vnútorné samičie kvety terča. Kvitne od augusta do septembra, prípadne októbra. Plodom sú nažky s jemným páperím na okraji.

POZOR: Je to silný peľový alergén!

Pôvod

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina podobne ako Solidago canadensis.

Ekológia

Nemá zvýšené nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho často v okolí vodných tokov, v riedkych lesných porastoch, ale aj na antropogénnych biotopoch. Šíri sa vegetatívne aj generatívne (semenami). Tvorí veľký počet semien, ktoré sú ľahké a pomocou páperia sú roznášané vetrom na nové lokality. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého rozkonáreného podzemka, z ktorého vyrastajú nové rastliny.

Rozšírenie v SR

Rastie na opustených miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ale aj v redších lesoch na juhu Slovenska, kde tvorí podrast. Vyskytuje sa viac-menej už na celom území Slovenska.

Mapa známeho zoršírenia druhu Solidago gigantea – na stiahnutie

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a vyberiete si konkrétny druh – Solidago gigantea. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť aj na nasledovnom linku.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec alebo dobytka, prípadne pooranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí (na ornej pôde). Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín.
Používa sa aj chemický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka) alebo kombináciou kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou!

Informácie o druhu Solidago gigantea – na stiahnutie