Triadica sebifera (L.) Small (syn. Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

Rad: Malgiphiales
Čeľad: Euphorbiaceae

Invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie.

Fotodokumentácia: http://www.hktree.com/tree/Sapium_sebiferum2.htm

Opis druhu

Ide o drevinu (strom) nižšieho vzrastu, dosahujúci výšku do 15 m. Kôra je v mladosti zelená, neskôr šedá. Listy sú striedavé, kosoštvorcové až vajcovité, lesklé, 3 – 13 cm dlhé a 3 – 9 cm, široké, celookrajné, ostro zašpicatené. V jesennéom období sa sfarbujú do červena, sú opadavé. Kvetom je 3 až 35 cm dlhý strapec žltozelených kvetov, v spodnej časti strapca sú samičie, v hornej časti samčie kvety. Plodom sú hruškovité až guľovité čierne tobolky, cca 1 cm v priemere, obsahujúce tri čierne sploštené semená.

Pôvod druhu

Druh pochádza z Číny. Rozšíril s však už aj v ostatných častiach Ázie, v Afrike, Francúzskej Polynézii, v USA a Austrálii. V Európe zvykol byť v minulosti vysádzaný v parkoch a záhradách.

Výskyt na Slovensku

Predmetný druh zatiaľ na Slovensku nie je uvádzaný z voľnej prírody. Je možný výskyt v parkových výsadbách a záhradách.

Ekológia druhu

Rastie na lúkach, vlhkých lesoch, v okolí ciest, pozdĺž vodných tokov. Vzhľadom k skutočnosti, že bol umiestňovaný do parkových výsadieb, splanieva aj v mestskom prostredí.

Rozširuje sa prioritne generatívne, semenami, ktoré sú roznášané vtákmi. Rastlina je schopná vytvárať aj pňové a koreňové výmladky, najmä po predošlom poškodení, výrube materskej rastliny. Rýchlo regeneruje z kmeňa, ale z koreňov až do vzdialenosti 5 m dokáže vytvárať nové zmladenie.

Spôsoby odstraňovania

Vzhľadom k podobným spôsobom šírenia ako sú druhu Ailanthus altissima a Negundo aceroides, je odporúčaná tzv. injekčná metóda, pri ktorej sa aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu registrovaný prípravok na ochranu rastlín (herbicíd). Šikmo dole sa do kmeňa vyvŕta otvor, alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou, do ktorého sa vstreknú 2 ml koncentrovaného herbicídu. Záseky, resp. vyvŕtanie do kmeňa je potrebné realizovať každých 7,5 cm obvodu kmeňa. Najvhodnejší termín aplikácie je leto až začiatok jesene (v mesiacoch júl až september) za suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú a až následne sa po úplnom vyschnutí môžu vypíliť.

Pri mladých rastlinách je možné využiť aj mechanické odstraňovanie vytrhávaním, kosením, výruby vzrastlých jedincov, kde je potrebné následne odstraňovať výmladky.