Veverica červenkavá (Callosciurus erythraeus)

medium

Zdroj fotografie: http://animaldiversity.org/collections/contributors/david_blank/Cerythraeus2/

Na Slovensku sa zatiaľ nevyskytuje.

Areál

Pochádza z JV Ázie – vrátane východnej Indie, Bhutánu, S a V Barmy, Vietnamu, častí Kambodže a Laosu, Thajska, Malajzie, južnej a východnej Číny, vrátane Taiwanu, odkiaľ bola zavlečená aj do Európy, do Belgicka,  Holandska a Francúzka.

Biotop

Obýva lesné biotopy.

Stručná informácia o inváznych druhoch veveríc – na stiahnutie