Veverica líščia (Sciurus niger)

Sciurus_niger_2008-04-25_2

Zdroj fotografie: http://www.parfaitimage.com/Mammalia/sciurus_niger.html

Na Slovensku sa zatiaľ nevyskytuje.

Areál

Pochádza zo severnej Ameriky (východ Spojených štátov amerických, južné provincie Kanady). Areál podobný ako pri Sciurus carolinensis.

Biotop

Obýva okraje otvorených lesných porastov s malým podrast vegetácie.

Stručná informácia o inváznych druhoch veveríc – na stiahnutie